Mobilisace 1938

Kronika Mnichovské zrady
Témata z aktuálního čísla: 
 • 9. září: Manifestace pro republiku
 • 13. září: Stanné právo a tragédie v Habersbirku
 • 23. září: Československo vyhlašuje mobilizaci
 • 29. září: Jsme zrazeni!
 • 1. října: Okupace pohraničí začíná

 

Časopis byl již úspěšný v prodeji a nebude znovu k dostání v běžné distribuční síti. Objednat si jej můžete na e-mailu predplatne@epublishing.cz.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

1. – 11. září 1938: Hledání smíru

1. září: Henlein se radí s Hitlerem
2. září: Rozhovory o krizi pokračují
3. září: Beneš zvažuje radikální řešení
4. září: Prezident překvapil SdP
5. září: V Norimberku začal sjezd NSDAP
6. září: Hitler uklidňuje Němce
7. září: Incident v Moravské Ostravě
8. září: Dilema Sudetoněmecké strany
9. září: Manifestace pro republiku
10. září: Edvard Beneš mluví k národu
11. září: Německé demonstrace v Sudetech

Dobové dokumenty:

 • Lidové noviny z 10. září 1938 píší o tzv. čtvrtém plánu
 • Poučení města Brna o protiletecké ochraně
 • Titulní strana Pražského ilustrovaného zpravodaje věnované „módě“ plynových masek
 • Deník německého sympatizanta SdP Gerharda Blomsche

12.–21. září: Příprava na mobilizaci

12. září: Vypuklo povstání českých Němců
13. září: Stanné právo a tragédie v Habersbirku
14. září: Povstání se hroutí
15. září: Henlein prchá do říše
16. září: Zatykače na čelné vůdce SdP
17. září: Jeden ročník záložníků povolán do zbraně
18. září: Francouzi chtějí revizi čs. hranic
19. září: Pomůže Sovětský svaz?
20. září: Československo odmítá odstoupit pohraničí
21. září: Vláda přijímá ultimátum

Dobové dokumenty:

 • Reportáž Pražského ilustrovaného zpravodaje o čs. pohraničí
 • Memorabilia čs. armády – fotografie, dopisnice, propagační kartičky
 • Reportáž amerického časopisu Life o čs. armádě

22.–30. září: Mnichovská zrada

22. září: Generál Syrový v čele nové vlády
23. září: Československo vyhlašuje mobilizaci
24. září: Francie částečně mobilizuje
25. září: Vláda odmítá Hitlerovo memorandum
26. září: Přípravy na válku pokračují
27. září: Hitler klade ultimátum
28. září: Chystá se schůzka čtyř mocností
29. září: Jsme zrazeni!
30. září: Československo se podřizuje diktátu

Dobové dokumenty:

 • Čs. armáda na fotografiích škpt. Jiřího Jeníčka
 • Mobilizační vyhláška z 23. září
 • Reportáž Pražského ilustrovaného zpravodaje o průběhu mobilizace

1.–10. října 1938: Republika beznaděje

1. října: Okupace pohraničí začíná
2. října: Boje v Českém Krumlově
3. října: Hitler přijíždí do Sudet
4. října: Česko-Slovensko má novou vládu
5. října: Beneš podává abdikaci
6. října: Slovensko vyhlašuje autonomii
7. října: Jozef Tiso
8. října: Freikorps stále útočí
9. října: Armáda demobilizuje
10. října: Končí zábor Sudet

Dobové dokumenty:

 • Německé znění Mnichovské dohody
 • Mapa záboru čs. pohraničí z Mnichovské dohody
 • Mapa okleštěné Česko-Slovenské republiky
 • Český překlad Mnichovské dohody
Zpět na Válka REVUE Speciál