Válka REVUE Speciál reedice

1938 - Boj o Československo
Témata z aktuálního čísla: 
  • Vzestup německého obra
  • Když zemřít, tak čestně
  • Elegantní doutník versus rychlá „antka“
  • Souboj dělostřelců
  • Mnichov: O nás, bez násKrátký život druhé republiky


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Měli jsme se bránit?
Podrobit se Mnichovskému diktátu, nebo se bránit? Takovému dilematu čelil Beneš

Vzestup německého obra
Už v roce 1938 byl německý wehrmacht nenasytným, dobře vyzbrojeným gigantem čítajícím mnoho set tisíc mužů ve zbrani

Špičky tankových sil
Tanky LT vz. 35 PzKpfw III patřily ve své době ke špičce obrněné techniky

Rovnocenní soupeři
Srovnání kulometů vz. 26 a MG 34

Když zemřít, tak čestně
Jak připravená byla čs. armáda k boji?

Avie proti Messerschmittům
Jak by si vedly letouny Avia B-534 proti německým Messerschmittům Bf 109?

Elegantní doutník versus rychlá „antka“
Byl lepší bombardér Avia B-71 nebo Heinkel He 111?

Zborovský Žižka
Kdo byl jednooký generál Jan Syrový?

Generál odhodlaný bránit republiku
Náčelník Hlavního štábu branné moci, generál Ludvík Krejčí, chtěl bránit ČSR za každou cenu

Velitelé čtyř armád
Kdo byli čtyři muži, kteří veleli československé více než milionové mobilizované armádě?

Souboj dělostřelců
Případný střet s Německem v roce 1938 by otestoval také dělostřelectvo obou států

Obrněná hranice
Na čs. hranicích mělo být celkem postaveno 1 276 těžkých a 15 463 lehkých opevňovacích objektů

Betonová Cihelna
Seznamte se s pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“

Opevněné linie v srdci Čech
Tři vnitřní opevněné linie měly být poslední baštou odporu proti německé armádě postupující ku Praze

Přípravy na dobývání československého opevnění
Co zjistili němečtí špióni o čs. opevnění?

Nešťastná sedmička vojenských plánů
Jaké existovaly plány na obranu Československa?

Po zelené ku Praze
Hitlerův Zelený plán na zničení Československa dostal konečnou podobu na jaře 1938

Bránili Československo proti teroru
Stráž obrany státu odvážně čelila sudetoněmeckému Freikorpsu

Mnichov: O nás, bez nás
Jak probíhala Mnichovská konference?

Mnichovská krev
Úplně bez boje se ČSR nevzdala. V době zvýšeného ohrožení republiky padly nebo zahynuly desítky československých vojáků

Krátký život druhé republiky
Po mnichovském diktátu se Československo stalo zmrzačeným státem s okleštěnými hranicemi a mnoha vnitřními problémy

Hořký zisk polských vůdců
V listopadu 1938 došlo na Slovensku k ozbrojeným střetům s polskou armádou

Zapomenutá válka s Maďarskem
Během „zapomenuté“ války s Maďarskem zahynuly desítky Čechoslováků a stovky Maďarů

ČSR na pokraji války: pravda a mýty
Rozhovor s historikem Pavlem Šrámkem o událostech roku 1938

Reportáž z války, která nebyla
Jak mohl probíhat válečný střet Československa a Německa?

Válka měla začít ráno 30. září
Během bojů o čs. opevnění Němci počítali až s devadesátiprocentními ztrátami

Co by se stalo, kdyby Československu pomohl Sovětský svaz?
Jak by ale probíhala sovětská pomoc, kdyby se Stalin rozhodl jít do války i bez účasti Francie?

Zpět na Válka REVUE Speciál