Výsadkáři v protektorátu

Knižní edice Válka revue
Výběr z obsahu: 
  • Výsadky do protektorátu
  • Boj proti parašutistům
  • Vyšetřování atentátuna Heydricha
  • Šifrování zpráv
  • Kursy útočného bojeProhlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Výsadky do protektorátu
Všechny desanty z Velké Británie na přehledné mapě

Parašutisté v okupované Evropě
Za druhé světové války seskakovali do německého týlu v Evropě stateční muži a ženy, kteří měli
plnit různé diverzní či zpravodajské úkoly

PERCENTAGE 1941
Prvním „mužem z nebes“ byl František Pavelka, jehož Němci brzy zatkli a následně popravili. Za minulého režimu ho někteří považovali za zrádce spolupracujícího s gestapem

Boj proti parašutistům
Jakými metodami bojovaly nacistické protiparašutistické referáty proti „padákovým agentům“?

Sudetoněmecké výsadky 1943
Méně známou kapitolu druhé světové války představují desanty sudetských Němců, které probíhaly zcela mimo režii čs. exilové vlády

Karel Paleček (1896–1962)
„Táta Palec“ řídil během války zvláštní skupinu D, jež se zabývala výcvikem parašutistů. Byl též zakladatelem čs. výsadkového vojska

Vyšetřování atentátuna Heydricha
Jak probíhalo pátrání po pachatelích bombového útoku na zastupujícího říšského protektora?

POTASH 1944
Rok před osvobozením seskočila do protektorátu čtveřice výsadkářů, které se od začátku lepila smůla na paty

Šifrování zpráv
Jedním z hlavních úkolů vojáků v protektorátu byl sběr informací, jejich následné zakódování a odeslání do Anglie

Desant Jan Kozina 1944
Na západě Čech měla působit skupina čs. vojáků, kteří přišli ze Sovětského svazu

Kursy útočného boje
Muži určení pro vysazení v protektorátu prošli na skotské Vysočině pod dohledem nesmlouvavých britských instruktorů náročným výcvikem

Tábor ve Svatobořicích
Muži, kteří odešli do zahraničí s cílem bojovat proti nacismu, doma zanechali své rodiny, které Němci drželi v nechvalně proslulém internačním lágru

Podporovatelé parašutistů
Osm portrétů statečných lidí či jejich rodin, kteří i pod hrozbou trestu smrti pomáhali výsadkářům

Pozůstalost Jaroslava Šustra (1908–1988)
Instruktor parašutistů ve Velké Británii po sobě zanechal unikátní sbírku dokumentů a fotografií

Výsadkáři ve službách gestapa
Někteří z těch, kteří měli tu smůlu a padli do rukou gestapa, se uvolili ke spolupráci. Většinou však s Němci hráli dvojí hru

BARIUM 1944
Tento trojčlenný desant podobně jako celou řadu dalších rozbila zrada. Dva muži zemřeli, jeden působil do konce války u partyzánů

Plán útoku na Emanuela Moravce
Jeden z nejodpornějších kolaborantů ležel londýnskému exilu v žaludku natolik, že padlo rozhodnutí o jeho likvidaci

Tvoření týmů
Paraskupiny se formovaly i na základě vzájemného přátelství dotyčných mužů

Boj v kostele sv. Cyrila a Metoděje 1942
Jak probíhal nerovný zápas sedmi parašutistů s mnohonásobnou přesilou?

Neúspěšný výsadek Gustava Schneidera 1944
Desetičlennému sovětskému desantu se záhy po doskoku pověsilo na paty gestapo a až na jednoho muže se Němcům podařilo všechny zabít

Zátah proti desantům SPELTER a CALCIUM 1944
V červnu 1944 provedlo brněnské gestapo dva zásahy proti desantům z Anglie. Přes množství nasazených mužů i využití konfi dentů operace nedopadly podle očekávání

SILVER B 1941
Spolu s výsadkem ANTHROPOID a SILVER A seskočili i parašutisté Zemek a Škacha, jejichž osudy však dlouho nebyly příliš známy

Leo Anderle (1913–1942)
Doprava čs. vojáků nad protektorát představovala nebezpečnou záležitost. Jedním z pilotů bombardérů s výsadkáři na palubě byl i Leo Anderle

Osobní věci výsadkářů
Při přípravě speciálních operací se důraz kladl například i na výběr oděvů

BAUXITE 1945
Seskok kapitána Hromka představuje poslední realizovanou operaci z Velké Británie

Osudy parašutistů po roce 1948
Vojenský historik Jiří Plachý v rozhovoru popisuje, jak se elitním vojákům dařilo za komunistického režimu

Zpět na Edice Válka REVUE Speciál