Kontroverzní SNP

Knižní edice Válka revue
Výběr z obsahu: 
  • Hrdina SNP
  • Sovětští partyzáni
  • Příslušník Kampfgruppe Ohlen
  • Povstalecké tanky
  • Muzeum SNP


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Časová osa
Klíčové momenty Slovenského národního povstání v přehledném schématu

Odboj na Slovensku 1939–1944
Ozbrojené vystoupení řadu měsíců připravovaly odbojové skupiny, jež vytvořily několik variant celé akce

Hrdina SNP
Řád, který nakonec nikdy nevznikl, mělo obdržet několik nejzasloužilejších povstalců

Dokumenty
Protifašistická vzpoura z roku 1944 se stala vděčným motivem na známkách či bankovkách

Sovětští partyzáni
Německou okupaci Slovenska uspíšilo i působení takzvaných organizátorských desantů, nezkoordinované s povstaleckým velením

Vypuknutí SNP
Začátek ozbrojené revolty provázela a ovlivnila řada nepříznivých okolností

Příslušník Kampfgruppe Ohlen
S jakou výzbrojí a výstrojí přišla na Slovensko první německá vojenská jednotka?

Pohotovostní oddíly
Hlinkovy gardy
Nechvalně proslulé jednotky se podílely na protipartyzánských operacích a zlikvidovaly stovky civilistů

Filmy o SNP

Téma povstání patří nerozlučně ke slovenské kinematografii

Boje od 29. srpna do
18. října 1944
Němci sice na 1. čs. armádu a partyzány zaútočili se slabšími silami, přesto je zatlačovali do hor

Povstalecké tanky

Pluk útočné vozby s prvorepublikovou i německou technikou významně přispěl k řadě povstaleckých úspěchů

Mýty a iluze

Legendy provázející povstání, které zakořenily v povědomí Čechů a Slováků

Muzeum SNP

V Banské Bystrici již od padesátých let existuje instituce uchovávající ve svých expozicích živou vzpomínku na bojové vystoupení z roku 1944

1. čs. armáda na Slovensku

Jak se měnily početní stavy a struktura povstaleckých ozbrojených sil?

Výstroj a výzbroj

Příslušník Golianovy a Viestovy armády na Slovensku a partyzán disponovali kromě výzbroje ze skladů slovenské armády i sovětským a kořistním materiálem

Evropská povstání

Na okupovaném starém kontinentu proběhlo v letech 1944–1945 několik protinacistických ozbrojených vystoupení

Boje o Telgárt

Počátkem září 1944 se postup Wehrmachtu a SS ze severovýchodu zadrhl u obce Telgárt, o kterou zuřila bitva několik dní

Výsadek AMSTERDAM
Židovští výsadkáři vyslaní SOE měli provádět zpravodajskou činnost, ale německá komanda je pochytala

Zahraniční pomoc
Nejvíce vojenského materiálu zaslali Slovákům Sověti, ale několika tunami přispěli též Američané, kteří vyslali na Tri Duby i vojenskou misi

Represe vůči civilistům
Neomluvitelná zvěrstva páchali nejen Němci a jejich tisovští pomahači, ale někdy i partyzáni

Obrněné vlaky povstalců
K efektivnímu odporu se povstalcům nedostávalo tanků a dělostřelectva. Ve Zvolenu se to
pokusili změnit sestavením obrněných vlaků

Povstalečtí velitelé
Generály Jána Goliana a Rudolfa Viesta Němci vypátrali a za neznámých okolností popravili

Divize Tatra
Jeden z německých útvarů, který se podílel na pacifi kačním tažení, dodnes obestírají nejasnosti

Komisař Ivan Bystranin
Osud komisaře oddílu ve Štefánikově brigádě je příběhem mladého člověka bojujícího za to, čemu věřil

Letiště Tri Duby
Držení důležitého letiště umožnilo povstalcům získat přímý kontakt se Spojenci

Život na osvobozeném území
Jak vypadala správa a hospodářské zabezpečení oblastí spravovaných povstalci?

Boje od 18. do 28. října 1944
V druhé polovině října Němci sevřeli povstalce železným kruhem. Poté zahájili závěrečnou ofenzivu s cílem dobýt Banskou Bystrici

Partyzánský oddíl Hurban
Přestože se západní Slovensko k povstání nepřipojilo, u západních hranic aktivně působil partyzánský oddíl Hurban

Paměti veteránů
Partyzán a letecký důstojník vzpomínají na události, které zažili po vypuknutí SNP

Elita z 2. čs. samostatné paradesantní brigády
Kvalitně vycvičení a motivovaní výsadkáři pomáhali od října držet povstaleckou frontu a následně kryli ústup 1. čs. armády do Nízkých Tater

Bilance SNP
Boje a celkový neúspěch ovlivnila celá řada předvídatelných i nečekaných faktorů

Zpět na Edice Válka REVUE Speciál