Okupace 1968

Knižní edice Válka revue
Výběr z obsahu: 
  • Pražské jaro
  • Příprava operace DUNAJ
  • Invazní pruhy
  • 20. motostřelecká divize
  • Vzpoura vězňů v BytíziProhlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Postup vojsk Varšavské smlouvy do Československa
Rozmístění okupačních armád na hranicích a jejich postup na přehledné mapě

Maďarské události
Povstání proti komunistickému režimu Sověti nemilosrdně zadusili

Pražské jaro
Na uvolňování poměrů v Československu se státy varšavského paktu dívaly značně podezřívavě

Sovětští zběhové
Někteří vojáci okupačních vojsk využili blízkosti západní hranice a pokusili se o útěk, jiní se snažili
dostat domů

Příprava operace DUNAJ
V dubnu 1968 padlo rozhodnutí provést do Československa pacifi kační tažení, které mělo zastavit tamní reformy

Překračování hranic
Dodnes zůstává poměrně zažitým mýtem, že Pohraniční stráž po invazi otevřela hranice na Západ pro širokou veřejnost

Invazní pruhy
Značení vojenské techniky nasazené v operaci DUNAJ

Obsazení letišť
Úspěšné okupaci celého našeho území předcházela rychlá obsazení letišť a důležitých institucí

I. fáze – Průběh invaze
Přes 200 000 vojáků z pěti armád Varšavské smlouvy se dalo na pochod krátce před půlnocí 20. srpna

20. motostřelecká divize
V Karlových Varech dislokovaný útvar ČSLA byl prvním svazkem, jenž čelil postupu okupačních
jednotek

Střípky ze srpnové invaze
Vzpomínky sovětských vojáků na okupaci Československa

Vzpoura vězňů v Bytízi
V trestaneckém zařízení došlo ve vypjaté atmosféře k revoltě, kterou se podařilo potlačit až následujícího dne

Spojenci Moskvy
Sovětská vojska tvořila většinu invazních jednotek, avšak po jejich boku postupovali i Poláci, východní Němci, Bulhaři a Maďaři

Projevy lidového odporu
Obyvatelstvo ve snaze vyjádřit své názory na invazi vytvářelo a distribuovalo různé letáky, komiksy a vtipy na okupační vojáky

II. fáze – První dny okupace
Velení invazních vojsk začalo ihned po obsazení celé země přisouvat posily k zajištění početní převahy nad ČSLA

Střelba v Prostějově
Vypjatá atmosféra a nepřátelské naladění vůči okupantům vyústily v tragédii, při níž sovětští vojáci zastřelili tři osoby a devět zranili

ČSLA v roce 1968
Čs. armáda byla při operaci DUNAJ zcela paralyzována a nedošlo k žádnému krveprolití

Výsadkář ČSLA
Jak vypadala výzbroj a výstroj elitního vojáka našich ozbrojených sil v roce 1968?

Boj o Rozhlas
Podobně jako na konci druhé světové války i v prvních hodinách srpnové okupace tu proběhly potyčky s více než deseti mrtvými čs. občany

Zbraně okupantů
Vojska Varšavské smlouvy v srpnu 1968 nepoužila to nejmodernější ze svých arzenálů

Čs. kolaboranti
Smutnou kapitolu srpnové invaze představuje úloha čs. občanů, kteří Sověty pozvali a vzápětí jim pomáhali při realizaci operace DUNAJ

Výlet do Moskvy
Vysocí představitelé státu a strany byli odtransportováni do hlavního města SSSR, kde na ně byl vyvíjen nátlak, aby zastavili reformy

III. fáze – Uklidnění situace
Koncem srpna začali Sověti navracet zabavené budovy a stáhli okupační jednotky do míst,
kde na ně nebylo příliš vidět

Povstání, jež se nekonalo
Zbraně zabavené Lidovým milicím představovaly důkaz, že se v zemi připravuje protiinvazní boj

51. ženijní brigáda
Litoměřická brigáda proslula v srpnu tím, že její velitelé nechali tajně vyvézt ze skladů zbraně

Ikonické fotografie
Realita prvních dnů přítomnosti vojáků Varšavské smlouvy viděna objektivem fotografů

Střelba v Jičíně
Opilý polský voják Stefan Dorna v Jičíně zastřelil dva lidi a několik dalších zranil

Údajné sestřely sovětských letounů
Co se ve skutečnosti dělo ve vzduchu nad okupovaným Československem od srpna 1968?

Plán na osvobození Dubčeka
Po roce 1989 začala kolovat informace, že členové 7. výsadkového pluku měli v srpnu 1968 zachránit tehdejšího prvního tajemníka ÚV KSČ

Konec operace DUNAJ a vznik Střední skupiny vojsk
Přestože se čs. představitelé snažili prosadit odchod invazních vojsk, jejich sovětské protějšky
daly najevo, že se dočasný pobyt protáhne

Zpět na Edice Válka REVUE Speciál