Válka REVUE Speciál léto 2020

Krvavý rozpad Jugoslávie
Témata z aktuálního čísla: 
  • Krvavý rozpad federace
  • Osamostatnění Slovinska
  • Werner Vinke
  • Muslimští dobrovolníci
  • Život ve válce


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Krvavý rozpad federace
Mapa znázorňující, jak se postupně z jihoslovanského soustátí vyčleňovaly jednotlivé republiky

Dějiny Jugoslávie  1918–1991
Soužití několika národů a náboženství v jednom celku prošlo za několik desítek let řadou těžkých zkoušek

Osamostatnění Slovinska  1991
Nejzápadnější svazová republika si vydobyla nezávislost v takzvané desetidenní válce

Rozklad armády
Jak probíhal rozpad jugoslávských ozbrojených sil a proč se jejich arzenál dostal do rukou znepřátelených skupin?

Češi v UNPROFOR
V rámci mírových jednotek OSN na Balkáně působili i čs. vojáci

Improvizované obrněnce
Vojákům a příslušníkům paravojenských uskupení mnohdy sloužily roztodivné úpravy moderních vozidel i muzejních kousků

Ante Gotovina
Chorvatský generál skončil před tribunálem za násilnosti spáchané během operace Oluja

Obléhání Vukovaru  1991
Jedné z nejtěžších bitev chorvatského zápasu za nezávislost se nikoliv náhodou přezdívalo „balkánský Stalingrad“

Rozhovory s pamětníky
Vzpomínky čtyř obyvatel Slovinska na rozpad Jugoslávie

Válka v Bosně a Hercegovině  1992–1995
Nejméně přehledná situace panovala v mnohonárodnostní Bosně, kterou proto decimovaly nejkrvavější boje

Ženy-zločinci
I mezi příslušnicemi slabšího pohlaví se našly ryze kriminální živly

Radovan Karadžić
Srbský psychiatr se stal čelným představitelem bosenských Srbů a poté i válečným zločincem. Mezinárodní společenství jej nakonec postavilo před soud

Zbraně chorvatských vojáků
Než se k mužům bojujícím za samostatnost jadranské země dostala západní technika, museli si vystačit se starou jugoslávskou

Zásobování Sarajeva
Obyvatelé hlavního města Bosny a Hercegoviny se ze dne na den ocitli v obklíčení. Docházelo jim jídlo a palivo, všechno si museli opatřovat za velkého nebezpečí

Werner Vinke
Rozhovor s nizozemským příslušníkem UNPROFOR, který několik měsíců sloužil na bosenských základnách

Operace Irma  1993
Nečinnost mezinárodního společenství při evakuaci těžce raněného sarajevského děvčátka skončila až po medializaci případu britskou BBC

Anka Radjenović
Rozhovor s rodačkou z Kninu, která jako dítě zažila válku v Chorvatsku a následný exodus Srbů při operaci Oluja

Muslimští dobrovolníci
Zahraniční válečníci přicházeli na Balkán nejen chránit své bratry ve víře, ale také šířit islám mečem

Mostarský most
Zničení této prastaré památky, jež spojovala bosňáckou a chorvatskou čtvrť, symbolizovalo roztržku mezi dosavadními sousedy

Vladimír Dzuro
Rozhovor s pražským kriminalistou, který po válce přivedl před soud prvního obžalovaného – starostu Vukovaru Slavka Dokmanoviće 

Řecká dobrovolnická garda
Do Bosny a Hercegoviny zamířily i desítky řeckých neonacistů a dobrodruhů, aby pomohly pravoslavným soukmenovcům 

Život ve válce
Každodennost civilistů a vojáků UNPROFOR zvěčněná objektivem fotografů

Bombardování Srbska 1999
Snahy Kosova vymanit se z nadvlády Bělehradu podpořily údery Severoatlantické aliance

Válečné zločiny
Balkán se v 90. letech stal nejen bitevním polem ozbrojených formací, ale i místem násilí na civilistech a zajatcích

Sestřel F-117 1999
Likvidaci neviditelného amerického bombardéru protiletadlovou raketou dokázal Bělehrad propagandisticky dobře využít

Václav Štěpánek
Rozhovor s balkanistou o důsledcích rozpadu Jugoslávie

Zpět na Válka REVUE Speciál