Válka REVUE Speciál léto 2021

Československá generalita
Témata z aktuálního čísla: 
  • Generální štáb
  • Hranická akademie
  • Generálové z Volyně a Podkarpatské Rusi
  • Generálové-kolaboranti
  • Padlí v druhé světové válce


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Generální štáb
V jakých podmínkách vznikalo a jak se vyvíjelo velení čs. armády?

Vývoj uniformy
Fotografie ilustrující proměny stejnokroje velitelského sboru

Hranická akademie
Z prestižní vzdělávací instituce vyšlo za první republiky mnoho generálů

Mnichovská krize 1938
Většina členů generálního štábu chtěla čs. pohraničí bránit silou i za cenu státního převratu

Pozůstalost Aloise Eliáše
Statečný voják i protektorátní premiér byl činný v odboji, což jej stálo život; v Národním archivu jsou uloženy jeho osobní předměty

Bedřich Reicin
Nikdo tolik nezosobňuje zločiny komunistů v 50. letech jako obávaný „Fricek“

Generálové z rakousko-uherské armády
Vysocí čs. důstojníci, kteří zůstali do roku 1918 věrni Habsburkům, se od mladé republiky dočkali převážně nedůvěry a nezájmu 

Karel Janoušek
Jediný Čechoslovák, který se stal leteckým maršálem

Protinacistický odboj
Vlastenecky naladěná generalita okupantům vzdorovala a stala se objektem zájmu gestapa

Generálové židovského původu
Více než deset vysokých důstojníků vyznávalo judaismus nebo bylo židovské národnosti

František Bureš v Koreji 1954
Snímek zachycující náčelníka čs. vojenské mise na Korejském poloostrově

Alois Liška
Muž, který velel čs. obrněné brigádě během obléhání Dunkerku

Oldřich Kvapil na Dukle 1944
Dodnes se ve společnosti diskutuje o jeho střelbě do vlastních vojáků, které při německém přepadu zachvátila panika

Vyznamenání Josefa Šnejdárka
Proslulý veterán cizinecké legie a velitel čs. vojsk během bojů o pohraničí na severu země byl nositelem mnoha exotických dekorací

Karel Klapálek
Veterán bojů u Zborova za druhé světové války velel čs. vojákům u Tobruku a později stanul v čele čs. armádního sboru na východní frontě

Šejnova aféra 1967–1968
Obratný prospěchář se vyšplhal do nejvyšších společenských pater a díky šmelení s osivem se mu přezdívalo „semínkový generál“

Generálové z Volyně a Podkarpatské Rusi
V čs. armádě působilo mnoho mužů, kteří nepocházeli z Čech, Moravy ani Slovenska

Karel Kutlvašr
Velitel Pražského povstání se po válce velkého vděku nedočkal

Rozhovor s Františkem Hanzlíkem
Historik z Univerzity obrany popisuje proměny ve vojenském vzdělávání po roce 1945 

Padlí v druhé světové válce
Ve válečné vřavě našlo smrt několik čs. generálů

Generálové-kolaboranti 
Někteří spolupracovali s okupanty aktivně, jiní byli po válce obviněni kvůli nešťastné souhře okolností

Perzekuce po roce 1948
Za druhé světové války nasazovali životy na všech frontách, ale komunisté řadu z nich po převzetí moci pronásledovali

Vladimír Přikryl
S paradesantní brigádou prodělal po porážce SNP anabázi v Nízkých Tatrách

Generalita v roce 1968
Jaké postoje zaujalo velení armády během invaze vojsk Varšavské smlouvy?

Vývoj generálských hodností
V průběhu desetiletí se měnilo označování nejvyšších důstojníků

Alexej Čepička
Díky sňatku s Martou Gottwaldovou se stal z vojína generálem a stanul v čele ministerstva národní obrany

Postoj generálů za sametové revoluce 1989
Mezi veliteli ČSLA se nacházeli i tací, kteří chtěli proti demonstrantům zakročit silou

Ján Ambruš
Jediný Slovák, který se účastnil bitvy o Británii, stanul v čele 312. čs. stíhací perutě

Zpět na Válka REVUE Speciál