Válka REVUE Speciál léto 2022

Operace Anthropoid
Témata z aktuálního čísla: 
  • Místa spjatá s atentátem
  • Další čs. atentáty
  • Doprava výsadkářů
  • Zbraně výsadkářů
  • Mýty a legendy


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Místa spjatá s atentátem
Vydejte se v Praze po stopách našich výsadkářů

Protektorát do Heydrichova příchodu
V letech 1939–1941 Čechy a Moravu spravoval Konstantin von Neurath

Rozhodnutí o likvidaci
Představitelé čs. exilu hodlali odstraněním protektora mimo jiné pomstít popravené lidi doma

Další čs. atentáty
Reinhard Heydrich nebyl jediný, na koho měli Čechoslováci spadeno

Jan Kubiš a Josef Gabčík
Paralelní životopisy dvou výsadkářů poukazují na jejich statečnost, odhodlání a vlastenecký zápal

Doprava výsadkářů
Transport parašutistů na místo určení měly na starost bombardéry speciálních útvarů RAF

Heydrich v protektorátu
Generál policie a SS přišel pacifikovat český národ politikou „cukru a biče“

Rozhovor s Jaroslavem Čvančarou
Uznávaný badatel hovoří o zapomenutých vlastencích, kteří pomáhali výsadkářům

Příprava akce
Kubiš s Gabčíkem se na útok dlouho připravovali a pomáhala jim v tom mimo jiné děvčata z odboje

Ve filmu
Útok na Heydricha se stal námětem celé řady snímků – českých i zahraničních

Karel Svoboda
Jak vypadaly osudy původního člena desantu ANTHROPOID, který se při výcviku zranil?

Atentát minutu po minutě
Nejvýznamnější čin čs. odboje v detailním popisu

Zbraně výsadkářů
Podívejme se na arzenál, jakým disponovali parašutisté

Heydrichova smrt
Po zranění Kubišovou bombou protektora v nemocnici Na Bulovce operovali; i přes veškeré snahy po několika dnech zemřel

Mýty a legendy
Okolo operace ANTHROPOID se za osm desítek let navršila hromada polopravd i vyložených nesmyslů

Památník v Ruzyni
Vedle Kobylis a Pankráce nacisté popravovali čs. vlastence i v jízdárně ruzyňských kasáren

Druhá heydrichiáda
Po útoku na zastupujícího říšského protektora se na hlavy Čechů a Moravanů snesly tvrdé represe

Výsadky první vlny
Které nejvýznamnější paraskupiny operovaly v protektorátu a jaké byly jejich osudy?

Gestapo a vyšetřování
Proč usilovné pátrání po mužích, kteří se odvážili vztáhnout ruku na nacistického pohlavára, nikam nevedlo?

Jiří Potůček
Radista skupiny SILVER A operoval v protektorátu v roce 1942; protože vysílal mimo jiné z lomu u Ležáků, stihl tuto obec osud Lidic

Věci parašutistů zanechané na místě
Gabčík s Kubišem v nastalém zmatku po útoku nestihli pobrat všechny své věci

Karel Čurda
Jeho jméno se stalo synonymem zrady; jak se ze schopného a odolného vojáka stal udavač?

Děti popravených odbojářů
Nacisté jim zavraždili rodiče a poté je internovali. O jejich osudu měl po válce rozhodnout sám Himmler

Boj v kostele 18. června 1942
Jedna z nejvíce hrdinských kapitol čs. odboje – sedmička výsadkářů po několik hodin vzdorovala mnohonásobné přesile

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
V pravoslavném chrámě v Resslově ulici dodnes pečují o památku padlých parašutistů

Rozhovor s Marií Šupíkovou
Jedna ze 17 lidických dětí, které se po válce podařilo vypátrat, vzpomíná na tragédii své obce

Ohlas v tisku
Jak atentát reflektoval dobový protektorátní tisk?

Odkaz a tradice
Nad výsledky akce se spolu s Martinem Brabcem zamýšlí vojenský historik Eduard Stehlík

Zpět na Válka REVUE Speciál