Válka REVUE Speciál podzim 2019

Čechoslováci na východní frontě
Témata z aktuálního čísla: 
  • Z Buzuluku do Prahy
  • Sociální referát
  • Posila důstojníků z Velké Británie
  • Liptovský Svätý Mikuláš
  • Hrdinové SSSR


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Z Buzuluku do Prahy
Bojová cesta našeho vojska ze SSSR do Československa zanesená v mapě

Internace čs. vojáků v SSSR 1939–1941
Krystalizační jádro budoucího armádního sboru představovala hrstka mužů z takzvané oranské skupiny

Komunisté v jednotce
Vedle fanatických bolševiků působili v řadách čs. vojska na východě i ryzí idealisté

Ludvík Svoboda (1895–1979)
Muž, který byl klíčovou osobou při utváření jednotky, a také jí po větší část její existence velel. Vojáci ho měli ve velké úctě

Sociální referát
O osoby neschopné boje a děti čs. vojáků bylo dobře postaráno

Sokolovo 1943
První bojové nasazení 1. čs. sam. polního praporu proběhlo během německého úderu na Charkov

Arnošt Steiner (1915–1982)
Legendární čs. voják proslul nejen svou odvahou, ale i faktem, že prošel celou anabází bez jediného škrábnutí

Zavraždění raněných v Charkově 1943
Ani čs. vojáci nebyli ušetřeni brutálního postupu Němců – několik raněných zahynulo v charkovské nemocnici

Osvobození Kyjeva 1943
V listopadu 1943 se čs. brigáda podílela na dobytí hlavního ukrajinského města a v bojích zaznamenala nebývalý úspěch

Příslušník 1. čs. sam. brigády v SSSR
Jak byli ustrojeni a vyzbrojeni čs. vojáci, kteří osvobozovali metropoli na Dněpru?

Rozhovor s Vladimírem Wintrem (nar. 1925)
Ani řidiči studebakeru se nebezpečí a dramatické situace na frontě nevyhýbaly

Protiletadloví dělostřelci
V rámci čs. vojenských jednotek v SSSR vznikly dělostřelecké oddíly, jež měly vojáky a techniku chránit proti leteckým útokům

Volyňští Češi
Bez více než 10 000 příslušníků této krajanské komunity by nemohl vzniknout armádní sbor

Posila důstojníků z Velké Británie
Z ostrovního království odešla řada čs. důstojníků k našemu vojsku v SSSR, protože právě tam jich bylo nesmírně zapotřebí

Výsadkáři v karpatsko-dukelské operaci 1944
Přestože byli cvičeni pro shoz do týlu protivníka, nastoupili příslušníci čs. paradesantní brigády jako pěšáci

Příslušník 2. parabrigády
Parašutisté byli oděni do nové sborové uniformy a disponovali směsicí sovětské, československé a britské výstroje

Ženy u svobodovců
V čs. vojsku v SSSR sloužilo bezmála tisíc žen. Zastávaly většinou pomocné úkoly v týlu, ale desítky jich působily v první linii jako zdravotnice či spojařky

Smrt gen. Vedrala-Sázavského (1895–1944)
Mina na čs.-polských hranicích připravila o život velitele 1. brigády

Dukla 1944
Nasazení čs. armádního sboru v karpatsko-dukelské operaci znamenalo krvavé a zdlouhavé dobývání řady výšin držených Němci

Ženisté na Dukle 1944
Jak vypadaly osudy vojáků, kteří odminovávali oblast Dukly a jež zachytil svým objektivem Alexandr Pánek?

Liptovský Svätý Mikuláš 1945
Od února do března 1945 se čs. brigády marně snažily prolomit nepřátelská postavení na Liptově

Sborový týl
Bez obětavé práce pradlen, pekařů, krejčích či opravářů by armádní kolos sotva mohl fungovat

Každodennost tankistů
Jak vypadaly všední dny mužů v černých kombinézách a jak se osádky staraly o své obrněnce?

Vyznamenání Richarda Tesaříka
Za účast v bojích byla řada příslušníků čs. jednotek v SSSR dekorována mnoha řády a medailemi

Jaslo 1944–1945
Do první fáze západokarpatské operace se zapojili i čs. dělostřelci

Hrdinové SSSR
Celkem pět příslušníků čs. jednotek v SSSR obdrželo za statečnost v boji nejvyšší sovětské vyznamenání

Přechod Velké a Malé Fatry a Javorníků 1945
Po osvobození Liptovského Sv. Mikuláše nečekal vojáky oddech, ale tuhé boje na slovensko-moravském pomezí

Poslední čs. sestřel 2. světové války
Pod čs. armádní sbor patřili i letci, již měli na kontě několik sestřelů. Jaké byly okolnosti toho posledního?

Slavnostní přehlídka v Praze 1945
Dne 17. května defi lovali příslušníci 1. čs. arm. sboru v SSSR v hlavním městě před prezidentem a vládou

Filmy o svobodovcích
Téma čs. vojáků v bojích na východní frontě se dočkalo nejednoho filmového zpracování

Zpět na Válka REVUE Speciál