Blokáda Leningradu

Knižní edice Válka revue
Výběr z obsahu: 
  • Blokáda v číslech
  • První nasazení PzKpfw VI
  • Provoz továren
  • Každodennost ve městě
  • Medaile Za obranu Leningradu


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Mapa bojiště
Leningradská blokáda pod drobnohledem

Blokáda v číslech
Počty zemřelých a evakuovaných, nálety Luftwaffe či snižující se dávky potravin zachycuje přehledná grafika

Německé plány
Hitler počítal při plánování operace Barbarossa postupně s několika scénáři toho, co mají jeho vojska s metropolí na Něvě podniknout

Wilhelm von Leeb
Velitel skupiny armád Sever dovedl německé armády až k branám Leningradu, vzápětí byl však odvolán

První nasazení PzKpfw VI
Je méně známou skutečností, že na severní části východní fronty proběhla i bojová premiéra později obávaných obrněnců Tiger

Baltská flotila
Přestože rudí námořníci utrpěli mnoho ztrát, jádro flotily se podařilo uchránit

Zinovij Kolobanov
Zapomenutý hrdina tankového střetu u Krasnogvardějska se velkého vděku od své vlasti nedočkal

Hurricany v sovětských službách
Ač se jednalo o kvalitní stroj, nasazení této britské legendy na východní frontě vyznělo spíše rozporně a sovětští letci ho velmi kritizovali

Něvská pětikopějka 1941-1943
Malé území na levém břehu Něvy se od září 1941 stalo dějištěm urputných bojů, v nichž se sovětské velení snažilo udržet nástupní prostor pro průlom blokády

Leningradská symfonie
Uznávaný komponista Dmitrij Šostakovič vytvořil v obležení velkolepé dílo

Ljubaňská operace 1942
V lednu 1942 zahájilo pět armád Volchovského frontu ofenzivu s cílem prolomit blokádu Leningradu

Provoz továren
Na obklíčeném území nadále fungovala řada fabrik, jež produkovaly také zbraně

Češi u Leningradu
I na tomto úseku východní fronty bojovalo několik čs. občanů v uniformě Rudé armády

Námořníci v Leningradě
Příslušníci Baltské flotily měli podpořit obranu metropole

Děti v továrnách
V řadě fabrik pomáhaly odrostlejší děti montovat různé druhy zbraní

Každodennost ve městě
Nedostatek potravin, elektřiny a topiva představoval největší problémy, se kterými se museli Leningraďané potýkat

Sovětské radary
Před nálety Luftwaffe pomáhaly obránce varovat radiolokátory

Georgij Kostylev
Ani Zlatá hvězda hrdiny SSSR neuchránila fenomenálního stíhače před degradací a službou u trestného praporu

Tuhý režim ve městě
Část obyvatel zachvátil defétismus a objevila se sílící kritika režimu. Aby zabránily šíření takových nálad, sáhly úřady k metodě cukru a biče

Medaile Za obranu Leningradu
Každý, kdo se podílel na hájení něvské metropole, měl nárok na pamětní vyznamenání

Operace Jiskra 1943
Sovětská ofenziva z ledna 1943 částečně uvolnila železný kruh kolem města

Táňa Savičevová
Deník leningradského děvčátka zachycuje postupné úmrtí všech členů jedné rodiny

Protiletadlová obrana města
Před údery ze vzduchu Leningrad pomáhal chránit poměrně propracovaný systém

Potopení bitevní lodě Marat 1941
Pilot Hans-Ulrich Rudel poslal jedním zásahem ke dnu velké sovětské plavidlo

Stagnace fronty
Jakou taktiku uplatňovali před branami města vojáci Wehrmachtu?

Zásobování města během blokády
Obránci a civilisté v obklíčeném sídle na Něvě se museli dvě zimy spolehnout na provizorní transport potravin přes zamrzlé Ladožské jezero

Konec obklíčení 1944
V rámci takzvané leningradsko-novgorodské operace postoupili vojáci tří sovětských frontů až k Narvě

Leningradské kočky
Import tisíců těchto domácích mazlíčků významně pomohl v boji s přemnoženými krysami

Hrdinské činy
Několik příběhů výjimečných vojáků

Eskadra JG 54
Stíhací eskadra známá jako Grünherz bojovala v oblasti obleženého města od samého začátku léta 1941 až do prolomení blokády

Druhý život Leningradu
Za poválečné éry se z města nesoucího jméno vůdce bolševické revoluce stal symbol utrpení civilistů

Zpět na Edice Válka REVUE Speciál