Mobilizace 1938

Knižní edice Válka revue
Výběr z obsahu: 
  • Radikalizace sudetských Němců
  • Ludvík Krejčí
  • Rozhovor s Karlem Strakou
  • Přípravy civilistů na válku
  • Podbořanské zátiší

Mapa Československa
Reálie meziválečné republiky na přehledné mapě

Milníky roku
Zásadní události vedoucí k mobilizaci a mnichovskému diktátu

Radikalizace sudetských Němců
Nacionalismus spolu s důsledky hospodářské krize způsobily příklon většiny čs. Němců k Říši

Československý vs. německý pěšák
Tíhu hlavních bojů by v případné válce nesla pěchota

Fall Grün
Archivní dokumenty umožňují rekonstruovat, jak by na podzim 1938 vypadal útok na Šumavu a jižní Čechy

Ludvík Krejčí
Hlavní velitel mobilizované armády připravoval vojsko na osudový střet s agresory téměř pět let

Československé opevnění
Do konce září 1938 se podařilo vybudovat 263 těžkých železobetonových objektů a téměř 10 000 lehkých „řopíků“

Rozhovor s Karlem Strakou
O úspěších čs. zpravodajské sítě nejen v Německu ve 30. letech se specialistou Vojenského historického ústavu

SOS proti henleinovcům
Sudetoněmecké povstání a záškodnictví Freikorpsu tvoří nejkrvavější kapitolu zářijové krize roku 1938

Závory Ippen
Vpádu nepřátelských motorizovaných jednotek chtělo velení čs. armády čelit stovkami zvláštních zařízení na komunikacích

Přípravy civilistů na válku
Na vypuknutí konfliktu se intenzivně připravovali všichni občané

Nečasova mise
Prezident Beneš pověřil svého ministra sociálních věcí delikátním úkolem, a sice tajnou nabídkou odstoupení některých území Hitlerovi

Podbořanské zátiší
Příběh jedné z nejznámějších fotografií ilustrující odhodlání našich vojáků bránit svou zemi

Krach spojeneckých smluv
Československo dlouhá léta budovalo mezinárodní kolektivní bezpečnost, ale dohody se na podzim 1938 změnily v cáry bezcenných papírů

Alexej Surin
Bělogvardějský důstojník usazený v Československu výrazným způsobem přispěl k rozvoji našich tankových sil

Zpět na Edice Válka REVUE Speciál