Waffen SS (2. vyd.)

Knižní edice Válka revue
Výběr z obsahu: 
  • Vývoj Waffen-SS
  • Dobytí průsmyku Kleisoura
  • Britové v SS
  • 5. tanková divize SS „Wiking“
  • Odpadní jednotky SS


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Vývoj Waffen-SS
Černý řád se do historie zapsal jako mimořádně výkonné vojsko, které mělo ale na svědomí
i řadu zločinů

Dobové dokumenty
Nacistická propaganda se prostřednictvím náborových plakátů obracela na potenciální rekruty pro elitní jednotky

Allgemeine-SS
Nejpočetnější složka organizace SS prakticky ovládla celý represivní aparát třetí říše

Hodnosti SS
Specifický systém hodností měl své kořeny ve společných počátcích s paramilitární organizací SA

Dobytí průsmyku Kleisoura 1941
V průběhu invaze do Řecka dokázal průzkumný oddíl SS Leibstandarte dobýt během několika hodin vysokohorský, dobře bráněný průsmyk

Výcvik esesmanů
Přísný výběr branců spolu s důkladným výcvikem představoval kombinaci, díky které se stali vojáci
se smrtihlavy obávanými protivníky

Maskovací vzory
Waffen-SS používaly za války pestrou škálu povedených kamufl ážních typů, které si vyvinuly ve
vlastní režii

Obrana zámečku Itter 1945
Pozoruhodná bitva mezi americkými vojáky, německou brannou mocí a Francouzi na straně jedné a granátníky SS na straně druhé

Britové v SS
Přítomnost několika občanů britského impéria v černém řádu německá propaganda náležitě využila

Rivalita mezi Wehrmachtem a Waffen-SS
Před válkou a v její první polovině se však vztahy mezi oběma složkami ozbrojených sil držely na
bodu mrazu

Masakry na západě 1940
I když máme krutosti páchané esesmany spojené především s východní frontou, dvě zvěrstva se
odehrála i na západní frontě

5. tanková divize SS „Wiking“
Jednotka proslula jako tvrdý protivník a prošla východní frontou od operace Barbarossa až po
hořký konec v Berlíně

Proslulí velitelé
Mnozí vysocí důstojníci Waffen-SS šli příkladem a postupovali v první linii se svými muži

Válečné zločiny SS
Obávané útvary se na okupovaných územích dopouštěly vražd civilistů a kromě toho měly
lví podíl na realizaci holocaustu

Pozůstalost esesmana Gustava Geislera
Osobní kronika člena Waffen-SS původem ze Sudet obsahuje desítky unikátních fotografií  z bojiště i zázemí

Mystika SS
Starogermánskou kulturou posedlý Heinrich Himmler usiloval o stmelení své organizace jednotnou ideologií za užití mytologických prvků

Odpadní jednotky SS
Vedle klasických bojových divizí vznikaly i jednotky, jež primárně rozsévaly děs a hrůzu především mezi bezbrannými civilisty

Bitva o Charkov 1943
V lednu 1943 zahájili Sověti na jižním úseku fronty rozsáhlou ofenzivu, kdy osvobodili Charkov. Ustupující Němci však město získali zpět

Reálie SS
Uniformy SS se lišily od stejnokrojů Wehrmachtu střihem i barvou. Kromě toho bychom u nich našli celou řadu specifických doplňků a úprav

Poválečné osudy
Na všech členech černého řádu po válce navždy utkvělo stigma válečných zločinců

Rudolf von Ribbentrop u Prochorovky 1943
Syn ministra zahraničí se v tomto střetu proslavil smělou akcí a pohotovým jednáním

Esesmani v zajetí
Sami nemívali s protivníky slitování… a proto když do zajetí upadli oni sami, nemohli doufat v mírné zacházení

Dobové dokumenty II
Postupem času byli do SS přijímáni neněmečtí, dokonce i negermánští rekruti, na které cílila propaganda

Jürgen Stroop
Nesmiřitelný, vysoce postavený esesman smutně proslul potlačením židovského povstání ve Varšavě

SS na konci války
V závěrečných měsících konfl iktu představovaly tyto jednotky jednu z posledních opor nacistického režimu

Kozáci ve Waffen-SS
Za druhé světové války vstoupila řada kozáků do řad SS, pomsta sovětského režimu však na sebe nenechala čekat

Lebensborn
Cílem programu bylo zalidnit Německo bezchybnými árijci vyprodukovanými pod bdělým dozorem SS

Hermann Fegelein
Ukázkový příklad kariéristy, kterého styky na správných místech vynesly až do blízkosti Hitlera

Bitva o Reichstag 1945
Zoufalé obrany říšského sněmu se na sklonku války mimo jiné účastnili francouzští esesmani

Zpět na Edice Válka REVUE Speciál