Osvobození 1945 (2. vyd.)

Knižní edice Válka revue
Výběr z obsahu: 
  • Okupace, odboj a dobývání čs. uzemí
  • Vojenští velitelé na čs. uzemí v roce 1945
  • Slovenské národní povstání
  • Američané v západních Čechách
  • Partyzáni na konci války
  • Pražské povstání


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Okupace, odboj a dobývání čs. území
Léta 1939–1945 patří mezi nejtemnější kapitoly naší moderní historie. Jaké byly mezníky této epochy?

Postup fronty 1944–45
Boje o čs. prostor se sváděly přes sedm měsíců a Němci kladli zuřivý odpor

Vojenští velitelé na čs. území v roce 1945
V posledních bojích stál na našem území proti sobě výkvět generality obou stran

Jeep Willys
Legendární americké vozidlo sloužilo jak na východní, tak i na západní frontě

Odstoupení Podkarpatské Rusi SSSR
Nejvýchodnější část předmnichovského Československa se po svém osvobození stala součástí Sovětského svazu

Hrdina SSSR Stěpan Vajda
Jedním z čs. vojáků, již obdrželi nejvyšší sovětské vyznamenání, byl i tankista Vajda, který padl před čs. hranicemi

Organizace 1. čs. armádního sboru v SSSR, květen 1945
Jaká byla struktura vojska, jež se na východní frontě podílelo na osvobozovacích bojích?

Příslušník 3. pěší brigády  1. čs. arm. sboru
Výstroj a výzbroj „svobodovců“ byla směsicí předmětů sovětského, britského a československého původu

Příslušník 304. pěší divize Wehrmachtu
Na uniformách německých vojáků na sklonku války se podepsala zhoršující se hospodářská situace

Slovenské národní povstání
Povstalci dokázali několik týdnů vzdorovat, ale nakonec byli nuceni ustoupit do hor a přejít na partyzánský způsob boje

Karpatsko-dukelská operace
Podzimní boje v Karpatech přinesly československým a sovětským jednotkám vysoké ztráty

Boje o Liptovský Svätý Mikuláš
Nově ustavená 4. čs. brigáda zasáhla do operací na Liptově, ale kvůli nedostatečnému výcviku zaznamenala vysoký počet padlých, raněných a nezvěstných

Německá válečná výroba na sklonku války
Vzrůstající nedostatek surovin vedl německé hospodářství k úsporným opatřením, jež se promítla do kvality zbraní a uniforem

Polské jednotky při osvobozování Československa
Druhá armáda pod velením gen. Świerczewského bojovala v severních Čechách

Ostravská operace
Němečtí vojáci maršála Ferdinanda Schörnera se snažili udržet průmyslový region za každou cenu

Dobové dokumenty
Autentické tiskoviny zachycují věrně atmosféru konce německé okupace

1. čs. smíšená letecká divize v SSSR
Českoslovenští piloti zasáhli do Slovenského národního povstání i do Ostravské operace

Konec německé branné moci v protektorátu
Zbytky německé armády ještě v květnu urputně bojovaly se Sověty a chtěly se probít do amerického zajetí

Osvobození židovského ghetta a policejní věznice v Terezíně
Konec války v Terezíně byl ve znamení hromadné popravy a tyfové epidemie

Američané v západních Čechách
Osvobozování se účastnilo i 150 000 amerických vojáků pod velením generála George S. Pattona

Příslušník 2. pěší divize „Indianhead“
Uniforma a výstroj amerických vojáků v Československu byly všehochutí starších a novějších typů

Partyzáni na konci války
S blížící se frontou narůstaly aktivity partyzánů, kterým Němci čelili s nepředstavitelnou brutalitou

Masakr ve Velkém Meziříčí
Předčasné povstání ve Velkém Meziříčí se změnilo v tragédii, když zde Němci popravili několik desítek lidí

Rozhovor s plk. v. v. MUDr. Gustavem Singerem
Jako lékař prošel Gustav Singer s čs. jednotkou bojovou cestu z Buzuluku do Prahy

Nález ostatků německého tankového esa Kurta Knispela
Exhumace pohřbených německých vojáků provedená v dubnu 2013 ve Vrbovci prokázala, že jedním z mrtvých je nejúspěšnější tankové eso druhé světové války

Bratislavsko-brněnská operace
Na jaře 1945 Rudá armáda dobývala prostor jižní Moravy a do bojů zde také zasáhla kozácká jízda

Rumunská královská armáda na Moravě
Po boku rudoarmějců vstoupili na Moravu i Rumuni, kterých zde padlo asi 66 000

Konec války na Beskydsku v kronikách
V místních kronikách se mnohdy lze dozvědět zajímavé podrobnosti a detailní průběh osvobozovacích bojů

Nacistické represe na sklonku okupace
I když se jejich postavení na čs. území každým dnem zhoršovalo, neváhali Němci tvrdě trestat byť jen náznaky odporu

Pražské povstání
Spontánní vystoupení obyvatel hlavního města proti okupantům provázely masakry ze strany Němců

Potrestání kolaborantů, nacistických zločinců a odsun Němců
Po válce začalo i v Československu zúčtování okupanty a jejich pomahači. Vyvrcholení představuje odsun tří milionů Němců

Zpět na Edice Válka REVUE Speciál