Porážka Německa 1944-1945 (2. vyd.)

Knižní edice Válka revue
Výběr z obsahu: 
  • Mýtus Alpské pevnosti
  • Pokusy o vyjednání separátního míru
  • PzKpfw VI Tiger vs. M26 Pershing
  • Bojiště posledních měsíců války
  • Potopení parníku Cap Arcona


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Bojiště posledních měsíců války
Přehledná mapa zachycuje postup západní a východní fronty od hranic do vnitrozemí Německa

Bitva o Německo
Dobývání samotného území říše předcházela řada vojenských operací a politických jednání

Operace Valkýra
Bomba nastražená hrabětem von Stauff enbergem ve vůdcově hlavním stanu měla být signálem k převratu, který by Německo zbavil nacistického režimu

Volkssturm
Ohromné německé ztráty na všech frontách a nezadržitelný spojenecký postup do nitra říše vedly nacisty k vytvoření domobrany

Příslušník Volkssturmu
Současná rekonstrukce výzbroje a výstroje domobrany je důkazem materiální nouze třetí říše

Pokusy o vyjednání separátního míru
Někteří představitelé nacistického režimu se za Hitlerovými zády snažili o dílčí kapitulaci na západní frontě

PzKpfw VI Tiger vs. M26 Pershing
Kdo ze srovnání parametrů a bojové hodnoty nejtěžších amerických a německých tanků vyjde jako vítěz?

Bitva o Královec
Rudá armáda zde nasadila jednu z nejmocnějších koncentrací dělostřelectva a bombardovacího letectva za celou válku

Dobové spojenecké dokumenty
Spojenci si byli jisti svou převahou a věřili v brzkou porážku nacismu, což se odráželo v tiskovinách a na plakátech

Německé ozbrojené síly při obraně říše
V letech 1944–1945 rapidně klesala kvalita armády a snižovala se jakost výzbroje a výstroje

Vražda starosty Cách
V březnu 1945 zastřelili fanatici z Werwolfu starostu města Cáchy

Bitva o Hürtgenský les
V tomto prostoru se fronta na tři měsíce zastavila a proběhla zde nejtěžší bitva americké armády za druhé světové války

Americký pěšák na Rýně
Jednotky, jež se zapojily do bojů v západní Evropě ke konci roku 1944, disponovaly modernější výstrojí, než ty, které působily ve Francii a v Německu již od června

Civilisté v Německu
S blížícím se koncem války narůstaly i obavy německých civilistů, protože se na ně z východu valila Rudá armáda, ze západu Američané, Britové a Francouzi

Bachem Ba 349 Natter
Podivně vyhlížející stroj Natter vyrobili Němci v několika desítkách zkušebních exemplářů a řada jich padla do rukou Spojenců

Mýtus Alpské pevnosti
Spojenci mylně počítali s koncentrací vojska a špiček nacistické vlády v Alpách, a směřovali tam své armády a také letecké údery

Německo v ruinách
Silná spojenecká bombardovací ofenziva proměnila území říše v sutiny

Německá defenziva
Propracovaná taktika a pevná disciplína zpomalila nepřátelský postup na dlouhou dobu

Osvobození Osvětimi
Když 27. ledna 1945 vstoupili vojáci Rudé armády do areálu vyhlazovacího tábora v Osvětimi,
naskytl se jim děsivý pohled

Zbrojní výroba v Německu
V roce 1944 dosáhla válečná produkce svého vrcholu. Nevídaný vzestup zarazila až bombardovací kampaň Spojenců

Hitlerův bunkr v Berlíně
S koncem třetí říše je symbolicky spjata smrt diktátora a také stavba, kterou si zvolil za místo svého odchodu

Bitva o Vratislav
K obléhání města-pevnosti byla vyčleněna celá armáda, město se ale dokázalo bránit celé čtyři dny po pádu

Výzbroj Rudé armády
Jak vypadala výstroj a výzbroj sovětského pěšák a regulovčice?

Potopení parníku Cap Arcona
Tragédii parníku z 3. května 1945 měl na svědomí nálet RAF a střelba na tonoucí ze strany Hitlerjugend

Vláda Dönitzova kabinetu
Před smrtí sepsal Hitler politický testament, v němž určil za svého nástupce velkoadmirála Karla Dönitze

Povstání v Mnichově
Dodnes zůstává neprávem opomíjený pokus o svržení nacistické vlády v Mnichově

Dobytí Vídně
Rakouská metropole se na jaře 1945 nacházela jako jedno z posledních evropských hlavních měst v německých rukou

Dobové německé dokumenty
Nacistická moc se prostřednictvím tiskovin snažila povzbudit obyvatelstvo k odhodlané obraně

Příběhy z boje o Berlín
Několik zajímavých osudů vojáků i civilistů z bitvy o hlavní město
třetí říše

Podpis kapitulace
Nejvyšší němečtí představitelé se snažili vyjednávání o míru protahovat. Samotná kapitulace pak proběhla dokonce nadvakrát

Setkání v Torgavě
Známá fotografi e představuje spojení západní a východní fronty

Dobývání Německa ve filmu
Zánik nacistického Německa zachytili při mnoha příležitostech také filmaři

Osudy německých zajatců
Vojáci zanikající třetí říše se snažili dostat do zajetí na Západě, kde mohli – s ohledem na menší intenzitu a brutalitu probíhajících bojů tam očekávali slušnější zacházení

Potrestání válečných zločinců
Německo po skončení druhé světové války procházelo komplexní očistou od nacismu v podobě válečných tribunálů a programu „5 D“

Bilance bitvy o Německo
Jaké aspekty ovlivnily průběh závěrečných bojů a jaké měly dopad na poválečnou Evropu?

Zpět na Edice Válka REVUE Speciál