Přesní & neviditelní odstřelovači

Knižní edice Válka revue
Výběr z obsahu: 
  • Munice pro odstřelovače
  • Současná taktika boje odstřelovačů
  • Snajperská optika
  • Rekordy ve světě snajpingu
  • Filmy o snajprech


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Fenomén odstřelovačů
V úvodním textu se seznámíte se základním vymezením pole působnosti elitních střelců

Rekordy ve světě snajpingu
I mezi odstřelovači se najdou tací, kteří svými výkony vynikají nad ostatní

Vývoj snajperské pušky
Zpočátku představovala zbraň pro elitní střelce poměrně prostý nástroj, ale v průběhu více než dvou století se z ní stal velice sofi stikovaný systém

Americká válka za nezávislost 1775–1783
Američtí kolonisté během bojů za nezávislost na velké Británii s úspěchem poprvé v dějinách nasadili elitní střelce

Munice pro odstřelovače
V průběhu posledního století prošel náboj určený do snajperských pušek bouřlivým vývojem

Ochrana před snajpry
I přes užívání neprůstřelných vest a helem zůstává nejúspěšnějším prostředkem ochrany opatrný pohyb a nevystavování se možnému útoku

95th Regiment of Foot (Rifles)
Britská elitní ostrostřelecká jednotka vznikla v roce 1800 a její příslušníci dokázali za napoleonských válek Francouzům řádně zatopit

Sovětský snajpr 1941–1945
Rudá armáda disponovala množstvím vynikajících střelců – mužů i žen

Současná taktika boje odstřelovačů
Jinak bude elitní střelec postupovat v městské zástavbě a jinak v horách či ve vyprahlé pouštní oblasti Středního východu

Infografika
SVD Dragunov je díky svému charakteristickému vzhledu takřka nezaměnitelná. Podívejme se na její součásti podrobněji

Občanská válka v USA 1861–1865
Boje amerického severu proti jihu přinesly v oblasti vojenské teorie mnoho nového. Překotně se rozvíjely mimo jiné i jednotky odstřelovačů

Filmy o snajprech
Elitní armádní střelec představuje hlavního hrdinu celé řady fi lmových snímků

Slavné odstřelovačské pušky
Jaké zbraně nejvíce ovlivnily vývoj snajpingu a jaké jsou považovány za špičku, nám prozradí tento článek

Snajperská optika
Kvalitní zaměřovač představuje důležitý faktor pro úspěch odstřelovače

Zpět na Edice Válka REVUE Speciál