Říšská župa Sudety

Knižní edice Válka revue
Výběr z obsahu: 
  • Iredentistické aktivity SdP
  • Freikorps vs. SOS
  • Vítání Hitlera
  • Ferdinand Porsche
  • Perzekuce


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Mapa
Zábor čs. pohraničí a následné rozparcelování území do jednotlivých německých správních celků

Iredentistické aktivity SdP
Sudetští Němci si vynucovali ústupky za pomoci výhrůžek i násilí. V zádech měli navíc velkého podporovatele – Hitlerovo Německo

Příslušník Freikorpsu
Jak byl ustrojen a vyzbrojen typický člen teroristických bojůvek henleinovských Freikorpsů?

Freikorps vs. SOS 1938
Během sudetské krize došlo v pohraničí k nespočtu střetů mezi čs. ozbrojenými složkami a Freikorpsem

Mnichovská konference 1938
Dohoda uzavřená čtyřmi velmocemi v bavorském Mnichově měla za následek mimo jiné odtržení čs. pohraničí

Republikanische Wehr
V Československu vedle militantních bojůvek sudetoněmecké strany existovali i ozbrojení němečtí sociální demokraté

Vítání Hitlera 1938
Příchod německé armády a vůdce na nové říšské území doprovázelo bouřlivé přijetí

Ferdinand Porsche
Geniální automobilový konstruktér, jenž pracoval i pro nacistický zbrojní průmysl, pocházel od Liberce

Čs. Němci v nacistické armádě
Záhy po připojení k Říši okusili mnozí mladí muži realitu nových pořádků. Mnoho jich muselo narukovat a bojovat poté na všech frontách

Peter Windschüttl (1918–1992)
Protitankový dělostřelec z Drahotína získal po zničení 15 sovětských tanků Rytířský kříž

Perzekuce
Tvrdou ruku nových pánů pocítili po roce 1938 nejen Češi, ale též Židé a němečtí političtí odpůrci nacistů

Hlavní město Liberec 1938–1945
Severočeská metropole Reichenberg, jejíž většina obyvatelstva měla německou národnost, prošla ve válečných letech řadou proměn

Němci v čs. exilových vojskách 1945
Z Evropy utekla řada antifašistů či německých Židů, kteří vstoupili do našich zahraničních jednotek

Češi v Sudetech 1938–1945
Obyvatelé pohraničí české národnosti se po Mnichově náhle stali neplnoprávnými říšskými občany

Neznámé fotografie
Archivy i soukromé sbírky ukrývají unikátní snímky zachycující život v Sudetech po záboru

Konrad Henlein vs. K. H. Frank
Oba byli vysokými představiteli SdP, a zatímco Henleinova kariéra kulminovala během mnichovské krize, Frank se stal později klíčovým mužem v protektorátu

Koncentrační tábory
V pohraničních oblastech existovalo několik pobočných lágrů

Otto Kittel (1917–1945)
Čtvrtý nejúspěšnější německý stíhač s 267 sestřely pocházel ze Sudet

Německé pohlednice
Po připojení k Říši byla při této příležitosti vydána řada speciálních dopisnic

Námořníci ze Sudet
I mezi „suchozemci“ z čs. pohraničí bychom našli ty, kteří byli odvedeni ke Kriegsmarine

Čs. Němci ve Wehrmachtu a Waffen-SS
Zajímavé příběhy mužů původem z Československa, kteří bojovali za třetí říši v různých druzích vojsk

Štramberští partyzáni
I na území Sudet se formoval odboj. Skupina, jež vznikla ve Štramberku, musela nakonec utéct do protektorátu

Boje o Chebsko 1945
Střety o takzvaný Egerland představují největší boje americké armády na našem území

Osvobození Karlových Varů 1945
Konec války v proslulém lázeňském městě proběhl klidně, ale američtí vojáci zde zažili nejednu příhodu

Masakr na Bukové hoře 1945
Fázi takzvaného divokého odsunu provázela řada excesů. Jedním z nich bylo povraždění německých civilistů u Teplic nad Metují

Wenzel Jaksch (1896–1966)
Sociálnědemokratický politik se snažil hájit zájmy německého obyvatelstva u čs. exilové vlády v Londýně

Vysídlení Němců
V letech 1945–1946 proběhl transfer německého obyvatelstva, který se týkal zhruba tří milionů osob

Rozhovor s Tomášem Dvořákem
S historikem z brněnské Masarykovy univerzity jsme si povídali o osidlování pohraničních oblastí

Zpět na Edice Válka REVUE Speciál