Velká kniha Antické Řecko

Antické Řecko
Témata z aktuálního čísla: 
  • 10 věcí, kterými staří Řekové změnili svět    
  • Zrození demokracie     
  • Divadla antického Řecka   
  • Řecká revoluce v matematice
  • Pravda o trojské válce  


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

10 věcí, kterými staří Řekové změnili svět       
Jak staří Řekové formovali svět od stavitelství po filozofii

Mapa antického Řecka

Počátky antického Řecka       
Vydejte se na počátek řeckých dějin. Jaké byly jejich klíčové okamžiky?

Život a společnost

Řecké městské státy       
Poznejte největší městské státy a jejich úlohu při šíření řecké kultury a vlivu

Každodenní život v antickém Řecku       
Nejen práce a zábava patřily k běžnému životu Řeků

Zrození demokracie       
Počátky, vývoj a odkaz athénské demokracie

Umění a kultura

Filozofie v antickém Řecku       
Jak největší řečtí filozofové hledali smysl světa

Největší mozky Řecka       
Sokrates, Platón a další – poznejte nejvlivnější myslitele všech dob

Olympijské hry       
Poznejte mytologii, slavnosti a disciplíny antických olympijských her

Řecké umění       
Divadlo, sochařství i hrnčířství. Co víme o vývoji řeckého umění?

Divadla antického Řecka       
Zveme vás na prohlídku divadla. Jak se vlastně stavělo?

Architektura       
Co dala řecká antická architektura budoucím generacím?

Řecké chrámy       
Odhalte tajemství a účel architektonických skvostů

Řecká revoluce v matematice       
Poznejte myšlenky Pythagora a dalších učenců, i to, jak ovlivnily matematiku

Válka a říše

Cesta válečníka       
Jak důležitý byl pro Řeky boj a válka

Řecké válečné lodě       
Navštívíme palubu triéry – děsivého válečného plavidla Řeků

Pravda o trojské válce       
Odkryjeme tajemství snad největší události řecké mytologie

Sparta: stát válečníků       
Stateční Sparťané byli od útlého dětství vychováváni a trénováni k zabíjení

Bitva u Marathónu       
Athéňané porazili ve slavném střetu u Marathónu přesilu perských vetřelců

Hněv Sparty
Jak jediný městský stát vzdoroval největší invazní armádě

Na smrt rozděleni       
Peloponéská válka a její dopad na Athény a Spartu

Alexandr Veliký       
Vydejte se po stopách vůdce nejobávanější armády světa

Soumrak antického Řecka       
Jaké byly příčiny úpadku a zániku někdejší velké říše?

Náboženství a mytologie

Náboženství Řeků       
Poznejte rozmanitost, protiklady a bohatou invenci řeckého náboženství

Olympští bohové       
Seznamte se s dvanácti Olympany, bohy a bohyněmi starého Řecka

Mýty a nestvůry       
Proč byla mytologie tak důležitá pro řeckou společnost a kulturu?

Tajemství věštíren       
Odhalte tajemství nejmocnějších žen antického světa

Zpět na Živá historie Speciál