Velká kniha Tajemný středověk

Tajemný středověk
Témata z aktuálního čísla: 
  • Jak dobýt středověký hrad
  • Saladinova bitva o Jeruzalém
  • Století krve a hněvu
  • Vzestup katolické církve
  • Dvanáct trendů středověku


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Války, dobývání a objevy

  • Středověk neměl nouzi o neohrožené objevitele, krvežíznivé tyrany, ani o legendární válečníky

Středověké zbraně a zbroj
Obrnění rytíři v boji používali nejrůznější smrtící zbraně

Jak dobýt středověký hrad
Středověká obléhání vyžadovala dobrou strategii, houževnatost a odhodlání

Výcvik rytíře
Elitním jízdním válečníkem se mohl muž stát až po více než deseti letech výcviku

Když vikingové vládli mořím
Vikingové byli nájezdníci i obchodníci, kteří se plavili kolem celé Evropy i dál na západ

Vilém Dobyvatel
Odvaha na bojišti pomohla levobočkovi z Normandie získat anglický trůn

Saladinova bitva o Jeruzalém
Příběh vítězného tažení mocného sultána proti křesťanským vojskům

Lví srdce na křížové výpravě
Král Richard se fanaticky zhostil úkolu obsadit bájnou Svatou zemi

Dobrodružství Marka Pola
Vydejte se až na konec světa a navštivte dvůr chána Kublaje

Století krve a hněvu
Stoletá válka navždy změnila směřování západní Evropy

Králův triumf u Azincourtu
Vítězství anglického krále Jindřicha V. v krvavé bitvě

Jana z Arku
Mladistvá mučednice pomohla postavit poraženou Francii zpět na nohy

Bitvy pod znamením kalicha
Ve jménu snahy o obrodu zkažené církve bojovali husité proti všem

Církev a stát

  • Církev měla ve středověku nesmírnou moc nad panovníky i prostým lidem

Vzestup katolické církve
Církev se stala jednou z nejmocnějších politických sil středověku

Filozof Tomáš Akvinský       
Legendární učenec věřil, že víra a věda mohou existovat v harmonii

Karel Veliký
Prvnímu středověkému císaři Západu říkali Otec Evropy

Svatý kníže Václav
Schopného křesťanského vládce Čechů zavraždil vlastní bratr

Zrada templář­ských rytířů
Během sedmi let byl řád rozpuštěn a jeho členové pochytáni a popraveni

Říše pod vládou Karla IV.
Krizi Svaté říše římské v pozdním středověku řešil císař reformami

Život, smrt a cesta k novověku

  • Život ve středověku býval krušný, ale položil základy moderní společnosti

Dvanáct trendů středověku
Bizarní i legrační společenské senzace středověku

Nástup feudalismu
Společenský systém, který ovlivnil všechny aspekty středověkého života

Jak se žilo ve středověku
Opravdu měli lidé tolik práce, že se nestíhali bavit?

Středověká hostina
Pokochejte se pohledem na kulinářské výstřelky středověku

Umění a kultura ve středověké Evropě
Mnoho druhů umění zažívalo ve středověku období rozkvětu

Dante Alighieri
Prozkoumejte život jednoho z nejpřevratnějších literárních autorů všech dob

Zločin a trest ve středověku
Objevte ty nejstrašlivější mučící nástroje středověku

Jak přežít černou smrt
Hrozivý a pravdivý příběh o epidemii, která ochromila celý středověký svět

Jak středověk změnil svět
Vliv středověku můžeme dodnes pozorovat v mnoha odvětvích

Zpět na Živá historie Speciál