Velká kniha Křesťanství

Pozoruhodný příběh
Témata z aktuálního čísla: 
  • Přelomové události raného křesťanství
  • Církev založená Ježíšem
  • Za osvobození Svaté země
  • 10 nejvýznamnějších papežů
  • Katolická veličenstva


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Přelomové události raného křesťanství

Konstantin Veliký

Řím křesťanským státem

Kanonizace bible

Jděte ke všem národům

Církev založená Ježíšem

Druhá z Ježíšových církví

Slovanští věrozvěsti

Velké schizma

Za osvobození Svaté země

Masakr v Akkonu

Rytíři chrámu Šalamounova

Trojpapežství a západní schizma

10 nejvýznamnějších papežů

Jan Hus

Země dvojího lidu

Kdo poslal Pannu orleánskou?

Slavní světci a mučedníci

Španělská inkvizice

Katolická veličenstva

Dobývání Nového světa

Pálení čarodějnic

Čarodějnictví v českých zemích

Den ze života lovce čarodějnic

Kontroverze křesťanství

Zrození reformace

Protestantská reformace

Jindřich VIII. proti církvi

Noc svatého Bartoloměje

Bible jednoty bratrské

Křesťanství v éře osvícenství

Čarodějnické procesy v Salemu

Proměna náboženství v britské Americe

Mormoni

Křesťanství ve 20. století

Zpět na Živá historie Speciál