Velká kniha Doba bronzová

Doba bronzová
Témata z aktuálního čísla: 
  • Doba bronzová
  • Bronz vstupuje do dějin
  • Pohřeb v Bush Barrow
  • 3300 let pod mořem
  • Tajemství hliněných tabulek


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Doba bronzová
Vynález nového kovu znamenal zásadní dějinný mezník

Tajemství chalkolitu
Vzrušující éra, z níž vzešla technologická i kulturní revoluce

Sluneční vůz z Trundholmu
Šlo o dávný kalendář, nebo symbol slunečního božstva?

Záhadná Chou-mu-wu ting
Nejmasivnější bronzová památka světa

Bronz vstupuje do dějin
S příchodem bronzu se svět od základů změnil

Zlatý berlínský klobouk
Účel ceremoniálního předmětu zůstává nejasný

Pohřeb v Bush Barrow
Nejbohatší hrob z doby bronzové v Británii

Obchod v éře bronzu
Po obchodních cestách putovalo nejen zboží

3300 let pod mořem
Vrak svědčí o rozsahu zámořského obchodu

Klínopisné tabulky z Kültepe
Nejstarší písemné památky na světě

Tajemství hliněných tabulek
Dílo českého orientalisty Bedřicha Hrozného

Rohaté přilby z Viksø
Nejcennější předměty severského bronzového věku

Zbraně a válečnictví
Civilizační pokrok vždy přinášel nové způsoby boje

Velšské zlato
Řada výjimečných zlatých předmětů

Maska krále Agamemnóna
Zlatý artefakt dodnes provázejí kontroverze

Hrob grifího válečníka
Nedávný objev hrobu mykénského bojovníka

Soška z Býčí skály
Unikátní nález z Moravského krasu patří k nejspornějším nálezům na našem území

Nebe do rukou
Disk z Nebry mohl být nejstarší mapou hvězdné oblohy v Evropě

Hračky z údolí Indu
Všechny poklady nevznikly z drahých kovů

Města ve starém Sumeru
Nejstarší civilizace dala lidstvu písmo a řadu dalších vymožeností

Indoevropané v době bronzové
Do Evropy přišly první indoevropské kmeny kolem roku 3000 př. n. l.

Civilizace v údolí Indu
Ve své době nejrozsáhlejší civilizace nadlouho upadla v zapomnění

Starověké říše na Nilu
Historie tajemné říše na Nilu se klene přes několik epoch

Egejská kultura
Centry mínojské a mykénské kultury se staly velkolepé paláce

Pionýři kovů v Levantě a Anatolii
Kovolitci, kteří prozkoumali neprobádaná území

Tajemství pod sovětskými písky
Některé nálezy musely počkat na pád železné opony

Akkadská říše
Vzestup a pád první skutečné říše v dějinách

Bronz v Británii
Bronz změnil i společnost za Lamanšským průlivem

Bronz na Dálném východě
Čína, Korea i Japonsko pojaly bronzovou technologii po svém 

Severská Arkádie
Mírumilovní Skandinávci doby bronzové se nepodobali svým bojechtivým potomkům

Bronzový věk Evropy
Evropské území obývala řada vyspělých kultur

Doba bronzová u nás
Nový kov zasáhl také do vývoje kultur v Čechách a na Moravě

Konec doby bronzové
Kdo nebo co přivodilo zánik velkolepých středomořských měst?

Zpět na Živá historie Speciál