Velká kniha Inkové

Inkové
Výběr z obsahu: 
  • Odkud přišli Inkové
  • Inkové a hygiena
  • Jak vypadala vláda Inků
  • Vypůjčené zlato
  • Láska a manželství


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Původ Inků

Odkud přišli Inkové
Nepočetný, ale ctižádostivý národ vytvořil v horském údolí And první incké království

Manco Cápac
První legendární Syn slunce položil základy mocné panovnické dynastii

Anatomie inckého šlechtice
Jak se zdobili a oblékali zástupci incké elity

Inkové a hygiena
Zatímco evropská města příliš nevoněla, Inkové si na čistotě velmi zakládali

Zemětřas
První historicky doložený inka stvořil mocnou a rozsáhlou říši, jíž vládl pevnou rukou

Pohřební maska
Znepokojivý artefakt kultury Chimú

Hrob pána Sipánu
Slavný nález, který svědčí o vyspělosti předinckých kultur

Machu Picchu
Projděte se mezi velebnými chrámy nebeského města

Dobytí říše Chimú
Velkolepé království, které se stalo kořistí inckých dobyvatelů

Zákon pralesa

Jak vypadala vláda Inků
Zajištění hladké správy rozlehlého impéria vyžadovalo pevnou ruku

Síň slávy
Seznamte se s největšími inckými vládci s titulem Syn slunce

Incká armáda
Incké válečné soukolí dokázalo srazit na kolena každého, kdo se mu vzepřel

Slovo odborníka
Profesorka Sabine Hylandová odhaluje tajemství uzlového písma kipu

Vypůjčené zlato
Šperky s motivy ochranných božstev

Jazyk Inků
Kečuánštinou se mluvilo před vznikem Incké říše i po jejím pádu

Cesty k bohatství
Inkové vděčili za své impérium spolehlivé silniční síti

Bohové a rolníci

Na počátku času
V mýtu o stvoření světa sehráli zásadní roli mocní bohové

Zlatá lama
Dar, který měl Inkům zajistit božskou přízeň

Láska a manželství
K navazování vztahů Inkové přistupovali velmi prakticky

Sluneční disk
Vzácné  zpodobení  boha  Intiho

Incké umění
Široká škála uměleckých předmětů svědčí o zálibě v pestrých barvách a vzorech

Mistři stavitelé
Inkové budovali cesty, chrámy, mosty i zavlažovací kanály, jejichž úroveň obdivujeme dodnes

Čistý řez
Velkolepý zlatý obřadní nůž

Incké technologie
Incká říše vděčila za úspěch zbraním, ale také důmyslným inovacím

Zemědělství a jídelníček
V nevlídných horách pomáhalo incké společnosti přežít prozíravé hospodaření s půdou

Prokletá dynastie

Túpac Yupanqui
Ctižádostivého dobyvatele nezastavily ani vody Tichého oceánu

Huayna Cápac
Inka, za jehož vlády říše dosáhla největšího rozkvětu

Opevněný komplex Sacsayhuamán
Procházka mezi hradbami velkolepé vojenské základny Incké říše

Bratrovražedná válka
Synové Huayna Cápaca strávili pět let krutými boji o svrchovanou vládu

Upřený pohled
Vzácná dřevěná pohřební maska

Pád Incké říše
Inkové španělským conquistadorům po léta vzdorovali, nakonec však říši neuhájili

Zaniklá města
Pět inckých památek, které stojí za návštěvu

Dědictví Inků
Odkaz pozoruhodné incké civilizace přetrval v různé podobě do dnešních dnů

Kečuánský orel
Felipe Guamán Poma de Ayala na počátku 17. století zachytil svět andských obyvatel

Zhoubný střet civilizací
Příchod Evropanů do Ameriky se dnes často popisuje jako setkání dvou světů

Dobytí Nového světa v datech
Časová osa pádu indiánských říší

Zpět na Velká kniha Živé historie