Velká kniha Římská říše

Římská říše
Výběr z obsahu: 
  • Legenda jménem Řím
  • Zrození senátu
  • Dědictví zachované v kameni
  • Dynastie římských císařů
  • Mytické dívky a ženy


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Legenda jménem Řím
Sledujte, jak se Řím stal z království republikou a z republiky císařstvím až po jeho tragický zánik

Mapa Římské říše
Objevte, kam až se říše rozprostírala a kdy byla největší

Život a společnost

Jak Římané žili
Poznejte, jaký byl každodenní život v Římě, od rozvrstvení společnosti až po bydlení

Římské domy
Nahlédněte do vily bohatého římského patricie

Zrození senátu
Senát byl jednou z nejdéle fungujících římských institucí. Jak vznikl?

Jak se stát konzulem?
I vy se můžete naučit, jak získat pomocí manipulace a strachu vliv v římské politice

Římské vynálezy
Poznejte, jak římské vynálezy ovlivnily svoji dobu a které z nich dodnes používáme

Dědictví zachované v kameni
Římský důvtip při budování infrastruktury a ve stavitelství navždy změnil svět

Římské podsvětí
Starý Řím byl plný prostopášností a zločinu – poznejte je hlouběji!

Krev, střeva a gladiátoři
Mezi římské kratochvíle patřily gladiátorské zápasy a riskantní závody spřežení

Jeden den v životě vozataje
Jaký byl život tohoto odvážného závodníka?

Císaři a osobnosti starého Říma

Dynastie římských císařů
Sledujte střídání u moci v době císařství

Caesarova cesta k moci
Jak se nejslavnější Říman dostal k moci a jaké to mělo důsledky

Rok čtyř císařů
Jeden z nejhorších roků Římské říše, poznejte hlouběji boje o moc

Cicero – hlas Říma
Řečnický talent vynesl Ciceronovi přízeň lidu, ale i řadu nepřátel

Deset nejodpornějších Římanů
Mnoho římských vládců bylo velmi vynalézavých, když šlo o kruté mučení a zabíjení poddaných

Císařovna Julia Maesa
Objevte úžasnou ženu, která upadla v zapomnění, a sledujte její cestu k politickému vlivu

Konstantinova křížová výprava
Konstantin provedl v říši drastické změny, na prvním místě christianizaci říše

Římská mytologie a náboženství

Oběd bohů a duchové spižírny
Poznejte, jak náboženství ovlivňovalo každodenní život starého Říma

Pantheon, chrám bohů
Poznejte různé funkce římského Pantheonu, úžasného pomníku lidského důmyslu

Romulus a Remus
Jaký příběh se skrývá za známou legendou o vlčici, která odkojila dva chlapce?

Ukradení bohové
Římané přejali své bohy od Řeků, ale jak je pozměnili?

Rodokmen bohů
Rozpleťte zamotané vztahy v dysfunkční rodině hlavních římských bohů

Mytické dívky a ženy
Ačkoli místo žen ve společnosti bylo bezvýznamné, v mytologii hrály velkou roli

Římské válečnictví

Caesarova invaze do Británie
Díky Caesarově tažení nalezneme dodnes v Británii pozůstatky římské civilizace

Útok na Řím
Zjistěte, jakým trikem Římané porazili armádu slonů

Krize třetího století
Poznejte století politických zmatků, které vyústily v občanskou válku

Katalaunská pole
Římané se postavili nejzuřivějšímu nepříteli, kterému kdy čelili – hunskému náčelníku Attila

Poslední boj Římské říše
Pád Konstantinopole, která byla už jen stínem zašlé slávy, znamenal pro Římskou říši poslední ránu

Zpět na Velká kniha Živé historie