Wehrmacht 1935-1945

Knižní edice II. světová
Výběr z obsahu: 
  • Dějinné křižovatky
  • Pestrá paleta samopalů
  • Generál Franz Halder
  • Branci, kteří nebyli Němci
  • Válečné zločiny

Dějinné křižovatky
Časová osa důležitých událostí a snímků mapujících tažení Wehrmachtu tam a zase zpět

Generalita
Jak uvažoval a hodnotil šance Říše nejvyšší velitelský sbor v předvečer války? Kdo oponoval
Hitlerovým plánům a kdo jen přitakával?

Neobvyklé zbraně
Sny o světovládě skrze zdrcující porážku nepřátel přivedly nacismus k řadě plánů i dokončených
konstrukcí, působících někdy předvídavě, jindy šíleně

Organizace Wehrmachtu
Pozemní, vzdušná i letecká složka německé armády se dál větvila na další struktury – ve skutečnosti však Wehrmacht ovládal megalomanský nejvyšší vůdce

Pestrá paleta samopalů
Snad poprvé v uceleném měřítku přinášíme soupis všech samopalů používaných německou armádou

Zdravotníci v poli
Ošetřovatele, doktory, sestry, sanitní auta, vlaky, obrněné transportéry i letadla měl chránit znak
červeného kříže v bílém poli. I tak byli často pod palbou

Generál Franz Halder
Příběh jednoho z nejvyšších velitelů Wehrmachtu, který tiše oponoval Hitlerovi, skončil v koncentračním táboře a pak ještě stihl angažmá pro Bundeswehr

Obrněné vlaky
Málo se ví, že v počátcích války pancéřové železniční soupravy s trámovým křížem zaostávaly za těmi propracovanějšími sovětskými. Němci však použili a začali vyrábět vlastní kolejové obrněnce

Branci, kteří nebyli Němci
Ve Wehrmachtu museli sloužit i Češi, Lucemburčané a Francouzi, stejně jako většina Rakušanů či
„volksdeutschové“, kteří ke třetí říši patřit nechtěli

Chladné zbraně
U pasu pěšáků, výsadkářů a důstojníků se houpala celá řada útočných nožů, bajonetů, důstojnických kordíků a dokonce šavlí

Ruční granáty
Vytrhnout šňůrku a hodit výbušné zařízení na protivníka tak, aby ho nestihl hodit zpět, nebyla žádná legrace. Německé firmy navíc svoje ruční granáty nepřetržitě vylepšovaly

Německý kříž
Vyznamenání, které existovalo ve zlaté, stříbrné či „našívací“ variantě, patří dodnes k žádaným
předmětům sběratelů

Německý tankista
V jaké uniformě sloužil člen Panzerwaffe a co všechno tvořilo jeho výstroj a příslušenství v obrněném vozidle?

Dezertéři
Míra fanatizace byla tak mocná, že dezertérů bylo poskrovnu. Šlo většinou o komunisty, křesťany nebo jednoduše lidi, kteří nechtěli dál nesmyslně bojovat

Proti letadlům na frontě
Protivzdušná obrana vojsk musela reagovat bleskově a pálit na krátké vzdálenosti. Nejlépe ji zajišťovaly vícehlavňové rychlopalné kanony na tankovém podvozku

Válečné zločiny
S krutostmi druhé světové války se většinou pojí Waffen-SS, ovšem i na štítě „obyčejného“
Wehrmachtu ulpěla krev po řadě zločinů

Ženy v pomocných jednotkách
Spojařky, zdravotnice, obsluhy světlometů – do takových pozic nasazovala armáda mladé dívky a ženy

Nákladní a osobní automobily
I když se ozbrojené složky Říše nevzdaly hipomobilní síly, převahu nad protivníkem zajišťovala
motorizace – automobily domácího i kořistního původu

Zajatci na západě
Na rozdíl od východní fronty se v britských, kanadských i amerických táborech dalo celkem
spokojeně dožít konce války

Kořistní technika
Okupovaná Evropa se stala v řadě ohledů Hitlerovou zbrojnicí – vítězové doplnili svoje stavy
rakouskou, československou, francouzskou a další technikou

Stravování v zákopech
Hladový voják nemá vysokou bojovou hodnotu, proto až na výjimečné situace Berlín dbal na kvalitu jídla v polních kuchyních

Radisté
Válku rozhodovaly nejen mobilní obrněné formace, ale také rychle předávané informace. Představujeme základní nabídku německých vysílaček

Spojař Wehrmachtu
Příslušník spojovacích jednotek, jeho radiostanice a příslušenství

Nástup do Bundeswehru
Do jaké míry se příslušníci starých ozbrojených složek podíleli na výstavbě armády Spolkové republiky Německo a jaké problémy to přinášelo?

Kanony a houfnice
Cestu obrněným kolonám a útočící pěchotě čistily salvy dělostřelectva. Wehrmacht přitom využil
i kořistní artilerie včetně československé

Zpět na Edice II. světová Speciál