Živá historie 1-2/2015

Tajemství zrodu pyramid
Výběr z obsahu: 
  • Šlechta přišla o půdu a tituly
  • Když slova mění svět
  • Akční fantasy z řeckých dějin
  • Král dvojího lidu ve sváru s Havranem
  • Ve stalingradském kotli


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Téma čísla

Aristokraté na rozcestí
Ke komu se přiklonila šlechta v době ohrožení republiky nacistickým Německem

Šlechta přišla o půdu a tituly
Průběh pozemkové reformy a její dopady na šlechtické velkostatky v číslech

Po staletí věrni krédu „noblesse oblige“
Vzpomínky příslušníků šlechtického rodu Belcredi na život ve 20. století

Pumpař s erbem
Co přinesl komunistický režim slavnému rodu Schliků?

Návraty domů
Restituce sporné, nesporné i zamítnuté. Co si šlechta počala s navrácenými majetky?

Věda a umění

Když slova mění svět
Které spisy pomáhaly utvářet dějiny a v čem spočívala jejich zlomovost?

Imhotep, architekt, který se stal bohem
Jak se hodnostář, pod jehož vedením vznikla Džoserova pyramida, ocitl mezi bohy?

Akční fantasy z řeckých dějin
Hollywoodský snímek „Troja“ inspirovaný Homérovou Iliadou pohledem historika

Po boku Einsteina
Jak si získal celosvětové renomé uznávaného matematika český vědec Václav Hlavatý?

Čarovná hra světel a vody
Čím ohromovala návštěvníky Jubilejní výstavy roku 1891 fontána Františka Křižíka?

Válka a politika 

Král dvojího lidu ve sváru s Havranem
Byl vztah Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem vždy konfliktní?

Pád pana Fouqueta
Jak si správce francouzské státní pokladny znepřátelil krále Ludvíka XIV.

Ve stalingradském kotli
Zlomový válečný střet v historii druhé světové války

Co by se stalo, kdyby německá armáda zvítězila?
Jak mohla vypadat východní fronta, kdyby Stalingrad neodolal německé ofenzivě

Pravá tvář císařovny Sissi
Osobnost Alžběty Bavorské, idealizované manželky Františka Josefa I.

Vítěz od Waterloo
Jakým vojevůdcem byl muž, který porazil nepřemožitelného Napoleona?

Legendy a náboženství

Vyznavači Anděla Páva
Proč se o zvláštním a starobylém společenství jezídů tvrdí, že uctívá ďábla?

Život v historii

S větrem o závod
Proměny brněnského Masarykova okruhu a jeho slavní automobiloví závodníci

Nositelé domácího štěstí
Co vše náleželo ke kominickému řemeslu a jak proniklo do českých zemí

Tenochtitlan 1500
Návštěva aztéckého města v době posledního vzepětí starých indiánských kultur

Zelený symbol Vánoc
Odkud se rozšířil zvyk zdobit stromek na oslavu Božího narození a co se k tomu užívalo?

+ dárek

Prvorepubliková stolní hra Masarykův okruh 1930

 

Zpět na Živá historie