Živá historie 1-2/2019

Špioni na dvoře Rudolfa II.
Výběr z obsahu: 
  • Císař paradoxů
  • Pitva jako divadlo
  • Tajemný muž z doby kamenné
  • Na počátku byla oplatka
  • Bitva na Abrahámových pláních


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Prvorepublikový betlém Kolínské cikorky

Téma: rudolfínská Praha

Císař paradoxů
Osobnost Rudolfa II. v sobě snoubí řadu zdánlivě neslučitelných skutečností. Proč například příkladný katolík toleroval protestantskou šlechtu? 

Horká linka Praha-Řím
Jak se jeví Rudolf II. v korespondenci papežských nunciů? Kritizovali jeho záliby? 

Praha ve svitu Davidovy hvězdy
V prosperující židovské čtvrti rudolfínské Prahy našel svůj domov i slavný rabi Löw, který měl prý s císařem mimořádně blízký vztah

Pitva jako divadlo
První veřejnou pitvu lidského těla uskutečnil v české metropoli nejznámější lékař rudolfínské éry – Jan Jessenius

Kam se poděly císařovy poklady?
Když roku 1649 dorazily do Stockholmu vozy s pražskou kořistí, královna Kristina navzdory očekávání pocítila velké zklamání

Věda a umění 

Čeští vědci mezi egyptskými hrobkami
Česká egyptologie patří díky svým úžasným objevům v Abúsíru ke světové špičce 

Tajemný muž z doby kamenné
Ötziho mumie, nalezená v roce 1991 v jihotyrolských Alpách, nepřestává vydávat nová tajemství

Švédská kořist: fakta a mýty
Byly české země kořistěním Švédů za třicetileté války postiženy skutečně nejvíce z celé Evropy, jak se traduje?

Život v historii 

Na počátku byla oplatka
První cukrové oplatky začali v Opavě péct manželé Fiedorovi, na které později navázali jejich synové. Dodnes je připomíná oblíbená Fidorka

Jesličky do každé rodiny
Tradice papírových betlémů se zrodila z nařízení císaře Josefa II., které zakazovalo stavět jesličky v kostelích

Smrtonosná nákaza z východu
Roku 1831 poprvé zasáhla české země epidemie cholery. Rychlé šíření nákazy a množství mrtvých vyvolaly davovou hysterii

Válka a politika  

Bitva na Abrahámových pláních
Rozhodující střet francouzsko-indiánské války se odehrál na rovině před Québecem a určil rozložení sil mocností na západní hemisféře

Kolos nejen na rozbíjení zdí
K překonání hradeb sloužily od starověku různé obléhací stroje, z nichž svou technickou důmyslností vynikal trebuchet

Šťastné a veselé?
Oslavy vánočních svátků na frontě za druhé světové války nebyly nijak idylické, vojáci museli nejednou bojovat i o holé životy

Z rebelky budovatelkou státu
Svérázná komunistka Anežka Hodinová-Spurná byla mnohokrát zatčena, a přesto se opakovaně dostala do Poslanecké sněmovny

Pomsta za Pearl Harbor
Jak se změnilo postavení japonských Američanů po útoku japonského císařského námořnictva na tichomořskou základnu USA?

Ochránce Božího hrobu
Nad všechny účastníky první výpravy do Svaté země ční Godefroy z Bouillonu. Křižácký vůdce oplýval rytířskými ctnostmi, ale i přímostí, čistotou víry a lidskostí

Zpět na Živá historie