Živá historie 1-2/2020

Osudy české šlechty
Témata z aktuálního čísla: 
  • Kandidáti na český trůn
  • Vánoce u Rožmberků
  • Sedm životů za císaře
  • Symbol moci římských císařů
  • Nesmrtelná ikona Argentiny

+ DÁREK: legionářské ručně malované karty

Téma: nejmocnější  rody českých zemí 

Páni, rytíři a „cizáci” před Bílou horou a po ní
Proměna šlechtických stavů a jejich pozemkové držby ve zlomové době

Kandidáti na český trůn
Možnost získat svatováclavskou korunu mělo několik českých velmožů. Proč žádný z nich neuspěl?

Luxusní poctivice žerotínského pána
Pravděpodobně k příležitosti svatby Přemysla II. ze Žerotína s Annou Marií Šlikovou vznikl parádní oděv moravského pána

Stříbrná krev
Českým stavovským povstáním vyvrcholilo dlouhodobé napětí mezi hraběcím rodem Šliků a habsburským domem

Vánoce u Rožmberků
Jak trávili svátky poslední velmoži nejslavnějšího rodu

Kolébka pánů z Růže
Procházka hradem, od nějž Rožmberkové odvozovali své jméno

Válka a politika 

Český kníže přelstil krále
Triumf českého knížete Soběslava nad římským králem v průsmycích Krušných hor je výjimečný hned z několika důvodů

Ve Stalinově týmu
Na rozdíl od Hitlera či Mussoliniho vládl sovětský diktátor odpovědný za krvavý teror se skupinou nejbližších soudruhů

Sedm životů za císaře
Heroická smrt samuraje Kusunokiho Masašigeho u řeky Minato se stala legendární součástí japonských vojenských dějin

Krví a železem
V polovině 19. století zůstávalo Německo rozdrobeno. Zda je sjednotí rakouské císařství, nebo Prusko, se rozhodovalo v létě 1866 v Čechách a na Moravě

Věda a umění 

Symbol moci římských císařů
Císařská koruna Svaté říše římské se pyšní bohatou zlatnickou a smaltovanou výzdobou zhotovenou unikátními technikami

Zapomenutá houslová superstar
Brněnská rodačka Vilemína Nerudová údajně hrála na housle dříve, než se naučila chodit, a před jejím uměním se skláněla celá Evropa

Život v historii 

Nesmrtelná ikona Argentiny
Legendární Eva Perónová je patrně nejznámější ženou Latinské Ameriky. Její osobnost nepřestává budit řadu otázek i rozporuplných emocí

Karty a kabarety na frontě i za frontou
Pro spoustu československých dobrovolců na Rusi znamenaly vítané zpestření každodenních povinností v první řadě karty

Netopýří lidé na Měsíci
Otázku, zda jsme ve vesmíru sami, řešilo lidstvo již v minulosti. Párkrát se dokonce zdálo, že odpověď je zcela jasná

Jak odejít rychle, levně a hygienicky?
Myšlenka pohřbu žehem se v českých zemích neprosazovala lehce. První zpopelnění proběhlo shodou okolností 28. října 1918 a bylo nelegální

Chlebíčkový král
Jan Paukert patřil za první republiky k předním pražským lahůdkářům. Jeho podnik na Národní třídě nabízel vyhlášené humrové chlebíčky

Pompeje pod drobnohledem
Moderní technologie umožňují nahlédnout na Pompeje v maximálním detailu, nebo naopak vytvářet 3D modely celého města

Velmi křehká krása
K vrcholům středověkého sklářského řemesla patřilo benátské sklo. Ve střední Evropě zdobilo nejeden stůl měšťanských domácností

Zpět na Živá historie