Živá historie 1-2/2021

Na úsvitu českých dějin
Výběr z obsahu: 
  • Vše pro národ
  • Arcišizuňkové a intrikáni na Hradčanech
  • Normanský pán Apenin
  • Meč svatého Václava
  • Podává se indická slepice!

+ DÁREK: Vykládací karty Emy Destinové (1920)

Téma: mýty českých dějin

Vše pro národ
Pro formující se moderní evropské národy hrála důležitou roli slavná, mnohdy vylepšená minulost. U nás je s tímto procesem spjata osobnost Františka Palackého

Mýty o českých mýtech
Tok času a společenské změny umožnily „nabalit“ na soubor příběhů vysvětlujících uspořádání přemyslovského státu další interpretace

Střet s realitou
Mýty našich dějin nejsou spjaty jen s dalekou minulostí, řada jich má původ i ve 20. století. Které jsou ty nejznámější a jaké bylo pozadí jejich vzniku?

Jagellonka, mateř národa českého
Vstupem do Letohrádku královny Anny se ocitneme přímo v jednom z českých historických mýtů, které mají se skutečností pramálo společného

Válka a politika

Arcišizuňkové a intrikáni na Hradčanech
Korupce doprovází lidskou společnost od nepaměti, nevyhnula se ani dvoru císaře a českého a uherského krále Rudolfa II.

Svorníky pestrého národa přistěhovalců
Od chvíle, kdy George Washington roku 1789 složil ústavní přísahu, představovali prezidenti jednu z určujících sil Spojených států

Normanský pán Apenin
Loupeživý rytíř Robert Guiscard vybudoval na jihu Apeninského poloostrova rozsáhlé panství, vyplenil Řím a chystal se dobýt Konstantinopol

I města mohou zemřít
Roku 146 př. n. l. se stalo něco, co se vymykalo běžným způsobům dobývání. Římané smetli z povrchu zemského dvě největší a nejstarší města ve Středomoří

Meč svatého Václava
Nepřehlédnutelnou součástí Svatovítského pokladu je meč, jehož čepel mohla opravdu patřit zavražděnému českému knížeti 

Život v historii 

Ryba rybě povídala
Jméno Jindřicha Vaňhy je dnes známé hlavně mezi milovníky rybí kuchyně, za první republiky bylo ale pojmem

„Čest práci a rukám pokoj!“
Lidové vrstvy od nepaměti na tíhu doby reagovaly zesměšňováním svých vládců. Také za socialismu kvetl plebejský humor

Podává se indická slepice!
Krůta domácí přišla na starý kontinent později než brambory, na rozdíl od nich se však rozšířila a zdomácněla rychlostí blesku

Vánoce u posledních aristokratů
V roce 1937 trávili Seilernovi šťastné vánoční svátky. Naposledy. Sotvakdo z nich mohl tušit, jak události příštích let vstoupí do jejich životů

Tajemné a věčné
Vykládání karet má dlouhou historii. Do budoucnosti se skrze ně pokoušela nahlédnout nejedna významná osobnost

Věda a umění

Z Benátek do Hamburku
Idea dunajsko-odersko-labského plavebního koridoru má svou dlouhou historii, která sahá až do dob Karla IV.

Kde bydlí americký prezident
Bílý dům brzy přivítá nového nájemníka. Jak se utvářela jeho podoba a které prostory jsou nejdůležitější?

Diva s vášní v okultismu
Světoznámá operní pěvkyně Ema Destinnová byla nejen proslulou umělkyní, ale také oddanou vlastenkou, nadšenou rybářkou a zapálenou stoupenkyní spiritismu

Masakr mezi lovci a sběrači
Z vědecké interpretace archeologického nálezu v africkém Nataruku mrazí i s odstupem mnoha tisíciletí

Zpět na Živá historie