Živá historie 10/2015

Jak se žilo Slovanům v Sámově říši?
Výběr z obsahu: 
  • Cizinec v čele Slovanů
  • Sladké hořkosti prvorepublikových krásek
  • „O vědu a vlast velezasloužilý“
  • Konec československého Slovenska
  • Krvavý boj u Azovského moře


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ dárek: dva plakáty hvězdných filmů 1. republiky
                   Svět patří nám a Kristián

              

Prohlédněte si všechny dárky časopisu Živá historie

Téma čísla: Příchod Slovanů

Slované na velké cestě
Odkud k nám přišlo slovanské etnikum a kde se mohla nacházet jeho „pravlast“

Cizinec v čele Slovanů
Proč se stal franský kupec vůdcem Slovanů

Nejstarší bitva českých dějin
Příčiny a důsledky střetu Slovanů s Franky u Wogastisburgu

Ve slovanské osadě
Jak vypadala první obydlí Slovanů na našem území

Věda a umění

„Sněm polobohů“
Které osobnosti se účastnily podpisu ústavy Spojených států amerických

Sladké hořkosti prvorepublikových krásek
Osudy dívky v modrém, přítelkyně pana ministra a nočního motýla

Filmový plakát
Jak se vyvíjelo svérázné grafické umění mezi válkami

„O vědu a vlast velezasloužilý“
Opomíjená osobnost přírodních věd: Jan Evangelista Purkyně

Válka a politika

Konec československého Slovenska
Za jakých okolností vznikla první Slovenská republika

Ze vzpomínek křižáka
Svědectví anglického rytíře o dobývání Lisabonu

Děs budící chán Mongolů
Jakým vojevůdcem byl obávaný Čingischán?

Krvavý boj u Azovského moře
Co bylo příčinou prvního střetu ruských a mongolských vojsk

Sňatek Polska s Litvou
Co vedlo ke spojení křesťanského Polska a pohanské Litvy?

Legendy a náboženství

Až bude české zemi nejhůř
Kořeny legendy o dřímajícím vojsku pod horou Blaník

Cti otce svého i matku svou
Co náleželo k dětství podle Starého zákona

Život v historii

Velikáni dávnověku ve službách pověry
Jakých omylů se dopustili významní myslitelé antiky v důsledku zakořeněné pověry?

Ohnivé řádění živlů
Následky nejtragičtější sopečné erupce na Islandu

Jak se staví hrad
Guédelon: moderní rekonstrukce středověkého hradu dobovými prostředky

Ku půnebí jej tiskni, po jazyku válej
O původu vína a historii pěstování révy v českých zemích v rozhovoru s Martinem Markelem

Konstantinopolis 1200
Procházka největším a nejvýstavnějším městem středověké Evropy, metropolí byzantské říše

Umění bab pupkořezných
Co patřilo k profesi porodních bab a v jakém povolání získaly konkurenci?

Zpět na Živá historie