Živá historie 10/2016

Mýtus TGM
Témata z aktuálního čísla: 
  • Reformátor českého národa
  • Proti všem
  • Minne, sladká vražednice
  • Ebenoví králové na Nilu
  • Po stopách katastrofy


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Kodex Manesse, slavné iluminace rytířských zpěvů (14. st.)

Téma čísla: TGM

Reformátor českého národa
Ideové formování a odkaz T. G. Masaryka

Pražská Akropolis
Proměna Pražského hradu pod taktovkou Josipa Plečnika

Na rozkaz prezidenta?
Zrození hesla „Masaryk nechal střílet do dělníků“

Proti všem
Jak byla přijímána Masarykova nekonvenční stanoviska?

Urození občané
Vztah prezidenta a republiky s příslušníky aristokracie

Umění

Minne, sladká vražednice
Vrcholně středověký minnesang na stránkách „Kodexu Manesse“

Dvořák dobyl Ameriku, anebo to bylo naopak?
Okolnosti angažmá českého skladatele v Novém světě

Válka a politika

Ebenoví králové na Nilu
Egypt pod nadvládou núbijských faraonů

Císař v železné zbroji
Jakým vojevůdcem byl Karel Veliký?

Devítidenní královna
Jana Greyová: nejkratší vláda panovníka na Britských ostrovech

Zúčtování s Třetí říší
Špičky nacistického Německa před soudním tribunálem v Norimberku

Po stopách katastrofy
Krajina Belgie a severní Francie proměněná Velkou válkou

Válka zvaná bramborová
Josef II. v podivné válce s Pruskem

Jak se válčilo za bramborové vojny
Nedostatky válečnictví v době bojů o bavorské dědictví

Život v historii

Zlá znamení a hněv bohů
Jaký význam byl přikládán zemětřesení, pádu meteoritu nebo zjevení vlasatice?

Na Západ „vlakem svobody“
Netradiční útěk přes hranice komunistického Československa

Proč se Skotsko nestalo koloniální mocností
Tragédie skotských výprav za zámořským obchodem

Stockholm 1791
Návštěva švédské metropole za vlády Gustava III.

Jak se staví katedrála
Řemeslníci stavební huti pražské katedrály

Matka ruských měst
Legenda o založení Kyjeva vs. historická fakta

Zpět na Živá historie