Živá historie 10/2017

Co mohlo být místo Československa?
Výběr z obsahu: 
  • Příběh nelítostného knížete
  • Železný císař Rudovous
  • ČSR dala Slovákům víc než Čechům
  • Zachovat Habsburky, nebo dosadit cara?
  • „Aby nemuseli nakonec žebrati“


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Bohatě zdobená Martinská deklarace, 1918

Válka a politika

Příběh nelítostného knížete
Pověst krutého a nemilosrdného tyrana provázela Vlada III. Draculu již za života, přesto má i obraz národního hrdiny

Rok změn
K zásadním událostem roku 1953 patřilo úmrtí Stalina, následované smrtí Klementa Gottwalda. Nejen na to ale musel tehdy reagovat komunistický „Dikobraz“

Oběť fanatika, nebo spiknutí?
Vražda Jindřicha IV., nejoblíbenějšího francouzského panovníka, je dodnes opředena
řadou nejasností

Jak rozpoutat peklo
Fingované přepadení německého vysílače v Gleiwitz se stalo záminkou pro zahájení druhé světové války, ale také symbolem zločinecké politiky nacistických vůdců

Železný císař Rudovous
Fridrich Barbarossa byl vždy připraven pozvednout meč ke slávě Říše i své vlastní. Čím si vysloužil vavříny vítězství?

Téma: národ československý 

ČSR dala Slovákům víc než Čechům
Bez Československé republiky by museli žít Slováci ve významně těžších podmínkách. Co konkrétně jim přineslo soužití s Čechy?

Češi a Slováci jako Čechoslováci
Jména Masaryka, Beneše, Štefánika a Šrobára jsou neodlučně spjata s myšlenkou československého národa, přesto ho vnímali různě

Rozchod s Maďary
Jak se rodila Martinská deklarace, jíž se Slováci přihlásili po bok českého národa?

Z vlastní vůle spojeni i rozděleni
Téměř sedmdesátileté soužití Čechů a Slováků se definitivně rozpadlo roku 1992, přesto již za první republiky bylo možné pozorovat jeho trhliny

Zachovat Habsburky, nebo dosadit cara?
Otázka státního zřízení budoucího Československa se formovala několik let. Kromě republiky byla
zvažována možnost připojení se k Rusku, ale i monarchie

Život v historii

Cesta na severozápad
Expedice Lewise a Clarka zmapovala oblasti západu USA, kudy do té doby neprošel bílý obchodník
nebo lovec 

„Aby nemuseli nakonec žebrati“
V pražské Invalidovně našly během dvou set let útočiště tisíce vysloužilých vojáků i s jejich rodinami ve složité životní situaci

Království za oko
Proč nedokázal žádný lékař pomoci Janu Lucemburskému zachránit zrak

Když mýdlo, tak s jelenem
Legendární výrobek Johanna Schichta přežil všechny moderní vymoženosti a vyrábí se dodnes

Prastaré tajemství ostrova Kolo
Podle nejnovějších archeologických výzkumů mohlo keltské hradiště u Týnce nad Labem sloužit jako celnice 

Moravský aristokrat v labyrintu světa
Renesanční moravská šlechta opět ožívá v nové expozici na zámku v Bučovicích. Co bylo
typické pro její svět?

Mezi Kristem a drakem
Skandinávské dřevěné sloupové kostely jsou němými svědky přechodu pohanských Vikingů ke
křesťanství, najdeme v nich proto řadu prvků ze severské mytologie

Revoluce v kuchyni
Přínos Denise Papina pro zažehnutí průmyslové revoluce je nezpochybnitelný, přesto je dnes vnímán především jako muž, který přivodil revoluci ve vaření

Zpět na Živá historie