Živá historie 10/2018

Beneš vs. Hitler
Výběr z obsahu: 
  • „Byli jsme Češi“
  • Povstání princů
  • „Rajské ghetto“ plné utrpení
  • Kosmická poselství bohů
  • Sázka na dvoutakty


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Propagační příručka čs. armády (1937)

Téma: mnichovská krize 

Odpůrce appeasementu viníkem Mnichova?
V čase mnichovské krize byl Edvard Beneš vystaven náporu protivníků, ale i spojenců

Zvláštní cesta britského vyjednavače
Proč selhal pokus lorda Runcimana o vyřešení krizových vztahů mezi Německem a Československem roku 1938?

Obraz skvělého vojska
Po první světové válce se armáda netěšila velké popularitě, situace se změnila po nástupu nacistů k moci v sousedním Německu

„Byli jsme Češi“
Co obnášelo vyrůstat v pohraničí v čase odstoupení a následné očisty Sudet, vypráví pamětnice česko-německého původu

Válka a politika 

Kníže může být jen jeden
Velmož Pribina byl poslední překážkou k tomu, aby Mojmír I. nastoupil cestu k ovládnutí středoevropského prostoru

Povstání princů
Roku 1648 vypuklo ve Francii povstání v čele s předními aristokraty, kteří hodlali omezit královskou moc. Paradoxně tak přispěli k zavedení absolutismu 

Nesmiřitelný rudý lupič a vrah
Měl apačský rebel Geronimo šanci obstát proti tlaku profesionální armády i pomstychtivých bílých dobrovolníků?

Osudová bitva pro Balkán
Porážka křesťanských vojsk tureckou armádou u Varny roku 1444 učinila na celá staletí z Balkánu součást Osmanské říše

„Rajské ghetto“ plné utrpení
Zachovalé pevnostní valy Terezína, jeho kasárenské budovy i nedaleké železniční tratě přitáhly za druhé světové války pozornost nacistů

Vstříc zářné budoucnosti
Jedním z hlavních cílů poúnorové revoluční přeměny se stalo vytvoření nového socialistického člověka. Jak vypadal?

Věda a umění 

Kosmická poselství bohů
Dopady meteoritů byly napříč dějinami vysvětlovány různě, znamením bohů počínaje, vědeckými teoriemi konče 

Realita vs. Dubček 2:0
Nakolik důvěryhodně se filmařům podařilo zpracovat příběh jednoho ze strůjců pražského jara?

Život v historii 

Exotická kořist Plzeňanů
Jak se dostal dvouhrbý velbloud do znaku města Plzně?

Čím platili naši předkové
Historické mince jsou spjaty s dějinami našeho státu. Jak se měnila jejich podoba od 10. do poloviny 17. století?

Sázka na dvoutakty
Když po válce klesla poptávka po zbraních, rozšířil František Janeček výrobní program o motocykly. Roku 1929 vznikla první Jawa

Pijatyky Petra Voka
Každý host, který se chtěl na Bechyni zúčastnit pijácké zábavy posledního Rožmberka či se zpronevěřil pravidlům, absolvoval speciální obřad

Laňka v osidlech tyrana
Skutečný příběh Dumasova hrdiny Bussyho d'Amboise nebyl zdaleka tak romantický jako v díle „Paní z Montsoreau“

Nohy v teple a suchu
Boty představují jeden ze základních prvků civilizace. Mnozí lidé nosili celý svůj život pouze jeden pár

Zpět na Živá historie