Živá historie 10/2019

Zrůdný experiment Lebensborn
Témata z aktuálního čísla: 
  • Neděle, která změnila dějiny
  • Když spor přestane být akademický
  • Předchůdci Járy Cimrmana
  • Jedenapůlruční bastard
  • Soumrak Etrusků

+ DÁREK: Mapa slovanského světa (1868)

Téma: první pražská defenestrace

Neděle, která změnila dějiny
Před 600 lety vyházeli vzbouření Pražané novoměstské konšely z oken radnice. Čin rozvášněného davu odstartoval husitskou revoluci

Zuřící král kacířů
Jak rostoucí popularitu husitství vnímalo panstvo a jak se s hrozbou velké krize vypořádával král Václav IV.?

„Oběti“ vyhozené z oken
Purkmistr Jan Podvinský a tři další novoměstští konšelé se stali hlavním terčem útoku rozvášněného davu. Zasloužili si svůj trest?

Když spor přestane být akademický
Husitská revoluce byla sporem o způsob vyznávání Boha a úlohu církve. Zásadní úlohu v ní proto hráli univerzitní mistři, církevní preláti a kazatelé

Život v historii 

Předchůdci Járy Cimrmana
Byli staří Keltové a Germáni Slovany? Předběhli Češi s knihtiskem zbytek Evropy? Takové nápady se rodily v hlavách českých vlastenců 19. století

Nikdy nespíme
Věhlasná detektivní agentura Allana Pinkertona se vyznamenala odhalením připravovaného atentátu na Abrahama Lincolna

Hon na bestii
Po tři roky sužovaly francouzský kraj Gévaudan krvavé útoky dodnes neznámého tvora – gévaudanské bestie

Kdyby tisíc kartounů
Bratři Moses a Leopold Porgesové založili továrnu na potiskování textilu, která se rozrostla v jednu z největších kartounek v Čechách

Jedenapůlruční bastard
Z doby jagellonské pochází honosný meč, kterým se možná chlubil buchlovský rychtář

Řád zbožných škol
Piaristé se věnovali hlavně výchově a vzdělávání mládeže, v této oblasti dosáhli pozoruhodných výsledků

Válka a politika 

Soumrak Etrusků
Začátkem konce Etrusků jako samostatného etnika bylo římské obléhání a následně dobytí jejich mocného města Veje roku
396 př. n. l.

Pro slávu matky vlasti
Pomník Marie Terezie ve Vídni připomíná slavnou epochu rakouské říše, proto se na něm kromě panovnice nacházejí největší osobnosti doby

„Holocaust poznamenal i mou generaci“
Druhou světovou válku Helena Kleinová nezažila, hrůzné zážitky jejích rodičů se jí ale otiskly do duše. Otec přežil Osvětim a matka bojovala v armádě 

Zhoubný pramen života
Nacistický experiment Lebensborn usiloval o zalidnění Třetí říše Árijci. Vypomáhal si odebíráním vhodných dětí z okupovaných zemí

Tragický osud dešifrátora Enigmy
Proč se Alanu Turingovi, hlavnímu strůjci prolomení šifry Enigmy, dostalo místo uznání zahanbení, které nakonec skončilo sebevraždou?

Více nebezpečí, více slávy
Georg von Frundsberg se stal zakladatelem a vrchním velitelem landsknechtů. Byl jedním z mála, kdo dokázal usměrnit morálku drsných žoldáků

Umění 

„Žlutá je krásná“
Vincent van Gogh strávil v Arles 444 dní, během nichž vytvořil svá vrcholná díla. Pouhý rok nato násilně ukončil svůj život

Zpět na Živá historie