Živá historie 10/2020

Měli jsme se bránít?
Témata z aktuálního čísla: 
  • Slovenská alternativa k Benešovi
  • Semiramis Severu
  • Otec perské veleříše
  • Obří armáda tichých svědků
  • Sláva zrozená z bolesti

+ DÁREK: Unikátní mapy Čech (1518) a Moravy (1664)

Téma: mnichovská krize 1938

Slovenská alternativa k Benešovi
Kromě příprav na vojenský střet představovaly důležitý faktor mnichovské krize diplomacie a soudržnost Čechů a Slováků. Důležitým hráčem zde byl premiér Milan Hodža

Válka proti Hitlerovi
Jak vidí možnosti obrany Československé republiky na podzim roku 1938 polský historik Piotr Maciej Majewski?

Válka a politika

Semiramis Severu
Královna Markéta I. vládla na přelomu 14. a 15. století třem skandinávským královstvím. Řadí se proto k nejmocnějším ženám evropských dějin

Tahle země není pro černé
Ačkoliv v americké občanské válce zvítězil protiotrokářský Sever, rasismus a segregace z americké společnosti nezmizely

Otec perské veleříše
Během dvaceti let dobyla vojska Kýra II. území od Bosporu až po Indus. To by nebylo možné bez dobře vycvičené a loajální armády, strategického myšlení a vojevůdcovské

Věda a umění

Obří armáda tichých svědků
Terakotová armáda čítající osm tisíc vojáků se ukrývala pod zemí přes dvě tisíciletí. Hlinění bojovníci střežili hrobku císaře Čchin Š’-chuang-tiho

Vyměřování Koruny české
Zakreslit co nejpřesnější mapu bez moderních pomůcek byl náročný a složitý úkol. Jak vznikaly nejstarší mapy Čech a Moravy?

Americká pomníková válka
„Kulturní válku“ v USA provázejí vandalské útoky na sochy a památníky, a dokonce i krveprolití

První lež vyhrává!
Osud ruské imperátorky Kateřiny II. Veliké je v současnosti oblíbeným tématem mnoha fi lmových a televizních zpracování. Jak si s ním poradili tvůrci seriálu Veliká?

Život v historii

Cesty ke hvězdám
Josef Frič patřil k velkým obdivovatelům astronomie. Vybudoval hvězdárnu v Ondřejově, která je nejvýznamnější astronomickou observatoří u nás

Parfémy dobývají Evropu
Spásu před šířením moru hledali lidé ve 14. století nečekaně u parfémů, které se následně i díky tomu šířily po celém kontinentu

Sláva zrozená z bolesti
Mexická malířka Frida Kahlo se stala symbolem člověka, který vzdoruje nečekaným životním překážkám a jde si vlastní cestou

Jak jsme dobyli planetu
Za dvě stě tisíc let své existence se Homo sapiens dokázal rozšířit po celé zeměkouli

Nástroje a přizpůsobivost
Jak lidskému druhu pomohla adaptace na měnící se podmínky a osvojení nových dovedností?

Legendy a náboženství

Za zlatým rounem
Měla výprava za zlatým rounem nějaké reálné jádro? To je otázka, kterou si kladou i archeologové

Jak se mluvilo v ráji?
Když se rozpadlo římské impérium, začali někteří intelektuálové toužit po nové jednotě, kterou měla mimo jiné přinést společná, dokonalá řeč

Zpět na Živá historie