Živá historie 10/2021

Tajná vášeň císařovny Sisi
Výběr z obsahu: 
  • Následovat Měsíc, nebo Slunce?
  • Doba kalendářová
  • Posvátná práce v Krumlovském lese
  • Vášnivá alpinistka Sisi
  • Za zlatým prachem

+ DÁREK: staré kalendáře od středověku (1480) po první republiku (1922)

Téma: kalendář

Následovat Měsíc, nebo Slunce?
Zodpovědět otázku, kolikátého je, nebylo vždy jednoduché. Při sestavování kalendářů se již naši předkové upínali k pozorování cyklů nebeských těles

Svědkové dnů i staletí
Provázely lidstvo od nejstarších civilizací, signalizovaly příchod nových věků i konec světa. Jaké kalendáře užívaly významné evropské a světové kultury?

Revoluce roku II
Ve Francii zachvácené roku 1789 revolucí se zavrhovalo vše, co symbolizovalo starý řád a mělo křesťanské kořeny. V napjaté době neobstál ani gregoriánský kalendář

Doba kalendářová
Co přispělo k masovému rozšíření kalendářů a jak se staly součástí života nejširších lidových vrstev?

Věda a umění

Patriotický vějíř
Na podporu lidem postiženým běsněním Velké války byl zhotoven vějíř s portréty představitelů Rakousko-Uherska a Německa

Posvátná práce v Krumlovském lese
Archeologický výzkum lokality pravěkého těžebního revíru v Krumlovském lese přinesl pozoruhodné poznatky

Na císařském banketu
Obraz Banket na dvoře římského císaře Karla VI. zachycuje podávání jídla u pompézního barokního vídeňského dvora

Ondříček Zátopka opravdu zná!
Film Zátopek má zachytit život nejslavnějšího českého sportovce se všemi jeho úspěchy i pády. Podařilo se filmařům cíl naplnit?

Život v historii

Vášnivá alpinistka Sisi
Císařovna Alžběta velmi dbala o svou kondici, milovala dlouhé náročné túry a neměla problém zdolávat alpské vrcholy

Z protektorátu do Arktidy
Téměř patnáct set Čechů a Moravanů bylo za druhé světové války totálně nasazeno na práci za polárním kruhem v nacisty okupovaném Norsku

Držte si klobouk
Klobouky z Nového Jičína byly vždy symbolem elegance. Svého času je nosil Jan Neruda, František Ferdinand d’Este či Tomáš Garrigue Masaryk

Za zlatým prachem
Výprava Braniborské africké společnosti roku 1682 představovala jeden z jejích prvních pokusů o zapojení se do výnosného transatlantického podnikání

Válka a politika

Pryč s tyranem!
Pisonovo spiknutí mělo za cíl zabít nejmocnějšího a zároveň nejstřeženějšího muže světa – římského císaře Nerona. Proč neuspělo?

První Evropan
Richard hrabě von Coudenhove-Kalergi je považován za průkopníka evropského sjednocení a nazýván prorokem či velvyslancem Evropy

Zákonem ke svobodě
Které výrazné změny se díky Francouzské revoluci prosadily ve společnosti a jaké byly jejich další osudy?

Zpět na Živá historie