Živá historie 10/2022

Karlštejn, nebo Mockerštejn?
Výběr z obsahu: 
  • Milovník čisté gotiky
  • Dvoje zmizelé ruce
  • První výpravy přes Atlantik
  • Dáma s jantarem
  • Ženské vtělení Ducha svatého

+ DÁREK: Návrhy Karlštejna a katedrály sv. Víta od Josefa Mockera (19. st.)

Téma: architekt Josef Mocker

Milovník čisté gotiky
Čím byla výjimečná práce architekta Josefa Mockera a proč ji pozdější generace kritizovala?

Od Karlštejna k Mockerštejnu
Hrad Karlštejn je pro mnohé symbolem české státnosti a národním pokladem, pro jiné je po puristické rekonstrukci zničenou památkou

Skvostná polozřícenina
Ode dne, kdy Karel IV. položil základní kámen, do okamžiku, kdy se slavnostně otevřely dveře do dostavěného chrámu sv. Víta, uplynulo více než půl tisíciletí

Válka a politika 

Dvoje zmizelé ruce
Po smrti Juana Dominga Peróna v roce 1974 rozpoutala zpráva o odcizení diktátorových rukou vášnivé debaty

Ve stínu slavných kruciát
Kromě devíti „hlavních“ rytířských tažení do Svaté země se uskutečnila celá řada dalších výprav, ať už vojenských, živelných chudinských, či dokonce dětských

Návrat přes půlku světa
Když německý korzárský křižník Emden podlehl v Indickém oceánu silnějšímu protivníkovi, vydala se část jeho posádky na dobrodružnou cestu zpět do vlasti

Císař se zlatým nosem
Staletí trvající byzantská dominance ve východním Středomoří se kvůli arabské expanzi během dvou desetiletí ocitla v troskách. Z krize měl říši vyvést nový císař Justinián II.

Život v historii

Sůl nad zlato
Sůl se nejčastěji těží z podzemních dolů, přičemž jeden z nejstarších na světě se nachází v našem sousedství, v polském městě Wieliczka

První výpravy přes Atlantik
Obávaní norští vikingové jako vůbec první Evropané v historii prokazatelně dosáhli i severoamerických břehů

Kterak se rozjížděly tramvaje
Tramvaje do ulic českých a moravských měst zavedli ambiciózní podnikatelé, konkurovaly si odlišné koncepce a nejeden investor si na kolejích vylámal zuby

Cesty arménského hedvábí
Arménští kupci v perských službách ovládli značnou část obchodu s hedvábím a vytvořili prosperující síť sahající od Amsterdamu po Kalkatu

Věda a umění

Dáma s jantarem
Laboratoř antropologické rekonstrukce při MZM v Brně nedávno „oživila“ zatím neznámou, leč významnou reprezentantku únětické kultury

Pohřební klenot z Tanidy
Třetího vládce 21. dynastie z období Nové říše zapsal do dějin archeologie nález jeho pohřební masky z ušlechtilého kovu

David, jak ho neznáme
Michelangelova socha Davida měla mnohé předchůdce, souputníky i následovníky, kteří motiv ztvárnili odlišnými způsoby

Záhada ženské mumie s mužskou hlavou
Když se badatelé rozhodli prozkoumat údajné ostatky hraběnky Magdaleny Grambové, vynořilo se několik takřka neřešitelných záludností

Legendy a náboženství

Ženské vtělení Ducha svatého
Roku 1300 se v italském Miláně rozhořely hranice s vůdci kacířské sekty vilemínitů, kteří hlásali nezvyklé myšlenky o papežce a ženách jako církevních kněžkách

Ruce krále, ruce uzdravitele
Francouzští a angličtí králové svým dotykem údajně dokázali léčit nakažlivé tuberkulózní onemocnění

Zpět na Živá historie