Živá historie 10/2023

Římané na Moravě
Výběr z obsahu: 
  • Barbaři pod útokem legií
  • Centrum budoucí provincie
  • Král Disneylandu
  • Intelektuál na rozhraní věků
  • Muž, nebo žena?

+ DÁREK:  Původní český plakát k Disneyho filmu Sněhurka (1938)

Téma: Římané na Moravě

Barbaři pod útokem legií
Římské legie dorazily až do oblasti dnešní Moravy. Co k nám Římany přivedlo a jaké stopy na našem území zanechali?

Krach císařových plánů
Chybělo málo, aby se Markomané a s nimi i území Moravy stali pevnou součástí říše v nové provincii Marcomannia

Elitní vojáci impéria
Římské legie se staly legendou starověkého válečnictví. Tato úderná síla Římské říše byla nejstarší známou profesionální armádou na světě

Centrum budoucí provincie
Archeologický výzkum na Mušově pomáhá dokreslit celkový obraz římské přítomnosti v našich zemích během markomanských válek

Je lepší kov, nebo keramika?
Hradisko u Mušova a jeho okolí je místem bohatých nálezů z doby pobytu římských vojsk. Nakolik se lišily od předmětů místních Markomanů?

Věda a umění

Král Disneylandu
Ještě mu nebylo třicet let a pro svět už se stal celebritou. Walt Disney svými vzlety i pády odhaloval rub a líc podnikání

Intelektuál na rozhraní věků
Erasmus Rotterdamský proslul jako „kníže humanistů“. Nade vše miloval vzdělanost, jejíž vrchol spojoval s antikou

Tajemná hrobka nejmocnější ženy
V posledním století se vědci usilovně snaží identifikovat pozůstatky mocné egyptské královny Hatšepsut

Obávané vrtání do hlavy
Proceduru, při které je člověku vyvrtána díra do hlavy, prováděli lidé v mladší době kamenné, ve středověku a své místo si našla i v moderní medicíně

Život v historii

První londýnská zoo
Anglický Tower nefungoval vždy jen jako pevnost a celnice, v jeho útrobách se skrývala i zoologická zahrada

Muž, nebo žena?
Problematika transgender je celosvětově hojně diskutovaná zejména v posledních letech. Lidé, kteří během života měnili pohlavní identitu, zde však byli vždy

Oklamaná carevna?
Podle nepravdivé historky byla Kateřina Veliká při inspekční cestě po Krymu oklamána, když kulisy vesnic považovala za pravé

Poděkování za dary země
Lidová tradice dožínek se v určité podobě objevuje i dnes, ale s původním průběhem má málo společného. Jak dříve lidé slavili završení namáhavé polní lopoty?

Císař tváří v tvář smrti
Myšlenka na sebevraždu pronásledovala Napoleona I., jak se často stává v životě mimořádně inteligentních a talentovaných jedinců, od časného mládí

Kouzlo rozmanitosti
Náboženská a etnická situace na Šrí Lance je důsledkem spletitého dějinného vývoje nesmírně barvitá

Válka a politika

Král prchá ze zajetí
Václav IV. byl jedním z nejslabších králů českých dějin. Dostával se do sporů se svými mocnými příbuznými, což roku 1402 vyústilo v jeho zajetí

Plovoucí sruby v plamenech
Španělský král se oblehnutím ze souše i vody pokoušel znovu získat Gibraltar, ale Velká Británie se svého zámořského území ani po čtyřech letech bojů nevzdala

Nejen Lidice a Ležáky
Nacisté zmasakrovali obyvatelstvo stovek vesnic po celé Evropě. U nás se jednalo o Lidice, Ležáky, stejně jako o Životice a další méně známá místa

Střet dvou světů
Cílem křížových výprav mělo být nejen „osvobození“ Kristova hrobu, ale také pomoc východním křesťanům v Byzanci, s nimiž se od začátku počítalo jako se spojenci

Zpět na Živá historie