Živá historie 11/2014

Těžký život ve středověkém městě
Výběr z obsahu: 
  • Svatý Žid Šimon
  • Čas kalikového šílenství
  • Berlín mezi Východem a Západem
  • Boj o stát osamělé hvězdy
  • Návrat Rembrandta


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Téma čísla: Rok ve středověkém městě

Tajemství dobrého rodu
Jak vypadal rok života obyvatele pozdně středověkého města

Jídlo a půst ve středověku
Čím se stravovaly jednotlivé vrstvy středověké společnosti a jaký vliv to mělo na jejich zdraví

Návštěva stříbrné Jihlavy
Procházka středověkým městem – rysy jeho uspořádání a charakter gotického domu

Věda a umění

Dílo hrdých Pražanů
Kdo byl tvůrcem Staroměstského orloje a jak byly věžní hodiny v průběhu staletí vylepšovány

Mosad zpytuje svědomí
Historik poukazuje na silné stránky i slabiny Spielbergova velkofilmu Mnichov

Nejvzácnější z rukopisů
Vyšehradský kodex, nejcennější knižní památka v České republice

Objev století na Vyšehradě
Archeologický nález předrománského kostela monumentálních rozměrů mění české dějiny

Návrat Rembrandta
Po téměř ročním restaurování je opět k vidění obraz Učenec ve studovně

Válka a politika

Boj o stát osamělé hvězdy
Průběh mexicko-americké války a její odraz v mapě amerického kontinentu  

Mohli Mexičané vyhrát?
Jak kvalita výzbroje a postavení armády určuje výsledky válečného konfliktu

Dobrý král MacBeth
Proč se ze schopného skotského vladaře stal krutý a špatný panovník shakespearovského dramatu

Bojovnice proti válce
Pacifistka z rodu Kinských na cestě za Nobelovou cenou míru

Berlín mezi Východem a Západem
Zrození symbolu studené války v německé metropoli

Od zrodu k pádu nenáviděné zdi
Jak vypadala Berlínská zeď a její pásmo smrti?

Knížata z malé alpské země
Osudy rodu Lichtenštejnů od majitelů panství po panovníky vlastního státu  

Legendy a náboženství

Z Ježova na Sorbonnu
Vojtěch Raňkův z Ježova, český rektor pařížské univerzity

Svatý Žid Šimon
Proč byl zavražděn třináctiletý konvertita Šimon Abeles?

Život v historii

Amsterdam 1727
Historický průvodce po proslulém obchodním centru Evropy, „Benátkách Severu“

„Trůn“ prince waleského
Jak si zpříjemňoval dlouhé čekání na panovnický stolec Eduard VII.

Krůček k ženské vzdělanosti
O nesnadných počátcích ženské emancipace v českých zemích s doktorkou Milenou Seckou

Čas kalikového šílenství
Jaká úskalí a výhody skýtal trh s oblíbeným indickým materiálem

Mistři s ocaskou a širočinou
Otesat, sroubit, vybrat dřevo, to a mnohem více patřilo k tesařskému řemeslu

Souboj dvou milenek
Průběh duelu mezi dámami v Bouloňském lesíku, jak si ho zaznamenal „důvod“ jejich sporu

Zpět na Živá historie