Živá historie 11/2015

Zmizelé symboly hranic první republiky
Výběr z obsahu: 
  • Na cestě a na útěku
  • Lifta, vzpomínka na exodus
  • Versailleská zahradnice
  • Pokus o národnostní smír
  • Já jsem ta růže šáronská, jsem lilie v dolinách


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ dárek: Codex pictoricus mexicanus 1762 - Unikátní obrazový rukopis českého jezuity Ignáce Tirsche

Téma čísla: Svět v pohybu

Na cestě a na útěku
Nejvýznamnější migrační vlny v dějinách lidstva

Ze zeleného ostrova za oceán
Irská emigrace: útěk před velký hladomorem

Uprchlíci v Československu
Rusové, Němci, Řekové a další národy, které našly azyl na našem území

České divochy tu nechceme!
Obraz Čechů ve Spojených státech 19. století

Lifta, vzpomínka na exodus
Vyhnání Palestinců v důsledku vniku židovského státu Izrael

Věda a umění

Příliš cenné cíle
Kostely a monumenty – němé oběti druhé světové války

Věčný školá Kája Mařík
Jak se zrodil fenomén dětské literatury

Udatné skutky českého Alexandra
V čem si byly podobné osudy Přemysla Otakara II. a Alexandra Makedonského

Versailleská zahradnice
Názor odborníka na snímek ze dvora Ludvíka XIV. „Králova zahradnice“

Válka a politika

Krvavá řež u Visby
Co bylo příčinou jedné z nejbrutálnějších bitev středověku

Náhlá smrt prvního Habsburka
na českém trůně Nejasnosti skonu Rudolfa Habsburského

Případy z černé kroniky
Nejznámější aféry a podvody prvorepublikové éry

Pokus o národnostní smír
Klady a zápory česko-německého vyrovnání na Moravě

Nešťastná zajatkyně z Tordesillas
Trpěla Jana Kastilská, zvaná Šílená, skutečně duševní poruchou?

„Bůh v uniformě“
Jakým vojevůdcem byl přemožitel Švédů car Petr Veliký

Legendy a náboženství

Já jsem ta růže šáronská, jsem lilie v dolinách
Existovala legendární královna ze Sáby?

Život v historii

Němí strážci hranic
Osudy československých hraničních sloupů

Síla kuběn náramná
Prostituce v husitských Čechách

Na vinici Páně mezi indiány
O tom jaké stopy zanechali jezuité v Novém světě v rozhovoru s Markétou Křížovou

Obrazy z Nového světa
Čím je význačné dílo Ignáce Tirsche „Codex pictoricus mexicanus“

Zpět na Živá historie