Živá historie 11/2018

Poslední dny Otce vlasti
Výběr z obsahu: 
  • Nástupcům na mém dvojím trůně
  • Obraz moci České koruny
  • Kulatá, plochá, dutá?
  • Soumrak a pád říše půlměsíce
  • Marný boj lesních bratrů


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Erby elity České koruny z Karlova hradu Lauf (1361)

Téma: smrt Otce vlasti 

Nástupcům na mém dvojím trůně
Jaké dědictví zanechal římský císař a český král Karel IV. svým následníkům?

Poslední cesta Karla IV.
Nabalzamované tělo Otce vlasti bylo slavnostně vystaveno na Pražském hradě a neseno Prahou

Obraz moci České koruny
Nedaleko Norimberku leží město Lauf an der Pegnitz s hradem Karla IV., který ukrývá ojedinělý doklad české státnosti

Hledání císařova pohřebního šatu
Moderní výzkum spojený s restaurováním textilií z hrobů českých králů přinesl mnoho nových poznatků o pohřební výbavě Karla IV.

Věda a umění 

Kulatá, plochá, dutá?
Mezi nejroztodivnějšími teoriemi o tvaru Země představovala hlavní konkurenci správnému konceptu představa o plochém tvaru planety

Pochodeň č. 1
Podařilo se nejnovějšímu snímku o Janu Palachovi odhalit motivy, které vedly mladíka k radikálnímu protestu?

Život v historii 

Spanilá jízda krásné paní
Kdo byla tajemná lady Godiva, jež měla projet středověkým městečkem Coventry zcela nahá?

Příběh vlajky
Proč byl do historického bíločerveného symbolu Čech vložen modrý klín a kdo jej navrhl?

Stavitel mecenáš
Porodnice u Apolináře, Dvorní opera ve Vídni a mnohé další instituce spojuje jméno mimořádného českého architekta Josefa Hlávky

Hádanka své doby
Kaspar Hauser představoval jednu z nejvíce fascinujících záhad 19. století, jeho příběh podněcuje fantazii umělců dodnes

Než se otřásla země
Díky nálezům drahých kovů v Brazílii prožilo portugalské království v první polovině 18. století období prosperity, jež proslulo jako zlatý věk

Fyzik na kře ledové
Nečekaná odysea, již v Arktidě prožil vědec František Běhounek, ho zařadila mezi nejznámější české cestovatele

Válka a politika 

Kdo ovládne Sicílii
Téměř čtvrt století trvaly extrémně brutální války mezi řeckými a kartaginskými městy o Sicílii. Kdo z nich odešel vítězně?

Zrození občana?
Reakcí na revoluční události roku 1848 bylo zrušení poddanství a roboty. Co znamenalo osvobození od poddanských povinností v praxi?

Pán Normandie
Vikinský náčelník Rollo si podmanil část území Franské říše a položil tak základy francouzského regionu Normandie

Soumrak a pád říše půlměsíce
Vojenská porážka v první světové válce znamenala pro Osmanskou říši po 600 letech existence její defi nitivní zánik

Marný boj lesních bratrů
Odboj proti sovětské nadvládě v pobaltských republikách si vyžádal tisíce obětí 

Svědectví o krveprolití u Trafalgaru
Příběh jedné z největších bitev plachetních lodí očima jejích účastníků zachycuje slavné vítězství Britů i tragickou smrt admirála Nelsona

Zpět na Živá historie