Živá historie 11/2020

Osudová bitva na Bílé hoře
Výběr z obsahu: 
  • Kyrysníkem na Weißen Bergu
  • Svědek neklidné epochy
  • Kde se vzala nula?
  • Pryč s absolutistou!
  • Šest let v Tibetu

+ DÁREK: Dosud nepublikované rodokmeny všech Přemyslovců

Téma: bitva na Bílé hoře

Kyrysníkem na Weißen Bergu
Klíčová událost českých dějin pohledem příslušníka prestižního kyrysnického regimentu

Vojska na kopci před Prahou
Jako řada vyobrazení bitvy na Bílé hoře se ani její ztvárnění v Theatrum Europaeum nevyvarovalo nepřesností

Znovu po 400 letech
Ve dnech 19.–20. září se pláň v Praze Na Vypichu stala místem připomínky výročí bitvy na Bílé hoře. Jak se pořadatelům rekonstrukce zdařila?

Svědek neklidné epochy
Jindřich Michal Hýzrle z Chodů se mohl chlubit obdivuhodnou válečnickou kariérou, jejímž literárním zachycením se natrvalo zapsal do dějin

Věda a umění

Matka lidstva
Seznamte se s Lucy, zástupkyní rodu Australopithecus afarensis, která žila před třemi miliony let

Kde se vzala nula?
S nulou se potkáváme na každém kroku. Lze proto snadno nabýt dojmu, že ji lidstvo zná snad odedávna. Opak je pravdou

Hitlerovo dítě
Bernile Nienau představovala jednoho z „andílků“, kteří figurovali na propagandistických fotografiích a dokazovali, že vůdce miluje děti

Abúsír je v Praze
Výstava Sluneční králové představuje unikáty, které dokumentují tři tisíciletí, po něž fungovala abúsírská nekropole

Vezírův Dům věčnosti
Rostoucí moc úředníků v období 5. dynastie odrážejí jejich hrobky, z nichž největší je mastaba vezíra Ptahšepsese v Abúsíru

Válka a politika

Pryč s absolutistou!
Dne 18. února 1853 zaútočil János Libényi na císaře Františka Josefa I. Nechybělo mnoho, aby monarchie po necelých pěti letech vlády o svého panovníka přišla

Pod záštitou přemyslovské koruny
Jeden čas se z Prahy vládlo říši rozprostřené od dnešního Chorvatska až po Balt, jindy se zase moc města na Vltavě zastavovala na hranicích české kotliny

Maisúrský tygr
„Sultán Tipú“, „Maisúrský tygr“ nebo „Tipú Sáhib“, tak Britové nazývali jednoho z úhlavních nepřátel anglické Východoindické společnosti v jižní Indii

Život v historii

Šest let v Tibetu
Jako první mohli Tibet po obsazení Čínskou lidovou republikou navštívit českoslovenští fi lmaři. Pořídili unikátní záběry

Stačí škrtnout zápalkou
Sušice proslula hlavně sirkařstvím. První fosforovou zápalku zde vyrobil truhlářský tovaryš Vojtěch Scheinost už roku 1839

Ochránci Evropy
Všichni známe svatého Václava jako patrona české země, své ochránce mají samozřejmě i jiné státy. Jaké byly jejich osudy?

Heraldik s rytířskou krví
Jiří Louda, autor stovek znaků měst a obcí v Česku, výtvarník, který vytvořil státní znak republiky a standartu prezidenta, byl také aktivním odbojářem

Želvy, žáby a šneci
Takzvaná „doba temna“ nabízela mnoho pestrého a nečekaného,třeba chov želv na hlubockém panství Schwarzenbergů

Zpět na Živá historie