Živá historie 11/2021

Benešovy dekrety
Témata z aktuálního čísla: 
  • Ožehavé dekrety
  • Dechberoucí experiment
  • Tel Moca versus Starý zákon
  • Rozhádanost znamenala smrt
  • Pacifista ve stejnokroji

+ DÁREK: Prvopisy prezidentských dekretů E. Beneše (1944-1945)

Téma: Benešovy dekrety

Ožehavé dekrety
Neexistuje mnoho právních dokumentů, které by i po několika desetiletích budily tolik protichůdných emocí jako dekrety prezidenta republiky z let 1940–1945

Politik nešťastných rozhodnutí?
V Edvardu Benešovi jedni spatřují důstojného pokračovatele T. G. Masaryka, jiní naopak původce toho nejhoršího, co zemi v posledních sto letech potkalo

Vítězové a poražení
Prezidentské dekrety osudově ovlivnily životy milionů lidí a zásadním způsobem se dotkly soužití Čechů a Němců. Jak se konkrétně promítly do života jednotlivců?

Věda a umění

Dechberoucí experiment
Roku 1654 se před zraky elity římskoněmecké říše odehrál pokus, který zúčastněné ohromil a dokázal existenci vakua. Jednalo se o předvedení magdeburských polokoulí

Fantomova opera
Nahlédněme do zákulisí impozantní pařížské opery, nazývané také Palác Garnier, v jejíchž katakombách měl přebývat legendární fantom

Tel Moca versus Starý zákon
Chrám z pozdního 10. století př. n. l. nedaleko Jeruzaléma jako jediný odpovídá popisu Šalomounova chrámu ve Starém zákoně. Lokalita se ale neslučuje s biblickým text

Legendy a náboženství

Šalomounova svatyně podle bible
Ohniskem slávy Jeruzaléma je chrám, který již neexistuje. Stal se nicméně trvalým vzorem nejen pro všechny židovské, ale i křesťanské svatostánky

Souhlas netřeba
Únosy patřily k běžným praktikám, jak získat vhodnou nevěstu. K jedné z nejznámějších událostí tohoto typu patří legendární uchvácení třiceti Sabinek římskými vojáky

Válka a politika

Rozhádanost znamenala smrt
Bitva, která se odehrála roku 907 u dnešní Bratislavy, zpečetila zánik Velké Moravy a natrvalo připravila Východofranskou říši o vládu nad Panonií

Konopná oprátka místo zlata
V polovině 14. století na hradě Žampach sídlil rytíř Jan ze Smojna zvaný Pancíř. Proslul jako zachránce Karla IV. a urozený lapka

Losinská spirála smrti
Proč čarodějnické procesy postihly takovou měrou právě losinské panství? Počáteční příčinou byly patrně kriminální zločiny

Nemocní muži na Bosporu
Ani osvícená osobnost Murada V. nedokázala pomoci osmanskému impériu z úpadku. Brzy se ukázalo, že je sultán stejně churavý jako jeho říše

Život v historii

Pacifista ve stejnokroji
Prezident Masaryk svému vzezření věnoval značnou pozornost a sledoval módní trendy. Jeho nejmilejším oděvem byl stejnokroj vojenského střihu

Křišťálové podnikání
Značka Rückl je už přes 150 let spojená s broušeným křišťálem. Tradice tavení skla se však v rodině předávala mnohem déle

Navzdory pirátům a bouřím
V roce 1546 Oldřich Prefát z Vlkanova vykonal pouť do Svaté země. Jeho cestopis je pozoruhodným svědectvím o vnímání Blízkého východu dané doby

Kořen lidskosti
Způsob stravování, při kterém je zcela vyloučena konzumace masa, má kořeny hluboko ve starověku, kdy byl spojen především s náboženskými představami

Zpět na Živá historie