Živá historie 12/2014

Slavní Češi v exilu
Výběr z obsahu: 
  • Největší skandál německého císařství
  • Marie Antoinetta v americkém stylu
  • Posluhovači vrahů z Wall Streetu
  • Slovy proti diktatuře
  • Zapomenutý revolucionář


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Téma čísla: Češi v exilu

Oběti fatální prohry
Nelehký úděl pobělohorských exulantů na příkladu rodiny Karla Pfefferkorna z Ottopachu

Zapomenutý revolucionář
Snahy Josefa Václava Friče o politické působení na domácí situaci z vyhnanství

Posluhovači vrahů z Wall Streetu
Jak byli vnímáni poúnoroví a posrpnoví exulanti ve své domovině a jak v nové vlasti?

TGM vyhlašuje válku
Jak československý zahraniční odboj pod vedením TGM bořil zpráchnivělou monarchii

Český lev v zemi neomezených možností
Dějiny vystěhovalectví Čechů do USA, spolková a publikační aktivita české komunity

Slovy proti diktatuře
Nejvýznačnější československá exilová média bojující proti totalitě

Věda a umění

„Pomoz mi, abych to dokázal“
O tvůrcích alternativní pedagogiky – waldorfského a montessoriovského školství

Jako tažná zvířata
Detailní rozbor slavného obrazu Ilji Jefimoviče Repina „Burlaci na Volze“

Marie Antoinetta v americkém stylu

Filmové zpracování úseku života dcery Marie Terezie pohledem historika

V kraji Otakara Kubína
Jaký život vedl moravský rodák ve francouzské Provenci

Válka a politika

Slavní atentátníci
Kdo byli strůjci známých útoků na vysoce postavené osoby a jaké měli motivy?

Keltská královna proti Římu
Poslední pokus zabránit dokončení římské expanze v Británii pod vedením Boudiky

Legendární bitva na ledě
Vojenský střet Alexandra Něvského s německými řádovými rytíři na Čudském jezeře

Návrat Robina Hooda
Válečník druhé světové války vyzbrojený mečem a lukem

Božští vládci Angkoru
Jak se zrodila a za jakých okolností zanikla rozsáhlá říše Khmerů

Pod kuratelou žen
Nelehký život mužů po boku nizozemských královen

Život v historii

Smyrna 1872
Co by měl návštěvník vyzkoušet a čemu se vyhnout v tureckém městě v 19. století

Největší skandál německého císařství
Aféra s homosexuály na dvoře Viléma II., do níž byl zapleten sám císař

„Do vrchu nežeň, s vrchu nepusť“
Co obnášelo vážené formanské řemeslo a jaká skýtalo úskalí

Oddané pokušení a čarodějnictví
Jak zdůvodňuje „Malleus maleficarum“ slabost žen vůči temným silám?

Zpět na Živá historie