Živá historie 12/2015

Zrození a pád Babylonu
Výběr z obsahu: 
  • Poklady Mezopotámie
  • Bábel a bible
  • Prostopášnice na třech trůnech
  • Berlín 1786
  • Děti v područí diktatur


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ dárek: Výkresy a plakáty Laurin & Klement

Téma čísla: Pod babylonskou věží

Poklady Mezopotámie
Umění mezi Sumerem a novobabylonskou říší

Chammu-rabi, dobyvatel a správce
Vzestup Babylonie za panování vládce, jenž proslul zejména svým zákoníkem

„Nabuccova“ pravá tvář
Jakým vladařem byl Nabukadnesar II., osnovatel babylonského zajetí Židů?

Bábel a bible
Jak vypadal starozákonní Babylon? A proč na něj Židé pohlíželi tak kriticky?

Věda a umění

Dáma ve zlatém
Osud slavného obrazu Gustava Klimta ve filmovém zpracování

Válka a politika

Obratný taktik z rodu Přemyslova
Vyšel Boleslav I. z konfliktu se saským vévodou Otou I. vítězně?

Krvavá svatba aneb noc svatého Bartoloměje
Proč sňatek Jindřicha Navarrského a Markéty z Valois vyústil ve vyvražďování hugenotů

V moci třetí říše
Jak se žilo obyvatelům Slovenského státu v „děravé” totalitě

Geroj, nebo zločinec?
Případ Vasilije Makaroviče Kononova, sovětského partyzána, který stanul před soudem

Prostopášnice na třech trůnech
Bouřlivý vztah Zikmunda Lucemburského a jeho ambiciózní choti Barbory Celské

Legendy a náboženství

Nález století
Detailní pohled na mimořádné dílo románského zlatnictví – relikviář sv. Maura

Život v historii

Berlín 1786
Procházka po „pruské Spartě“ Fridricha Velikého

Okouzlení z průmyslové revoluce
Zrození fenoménu světových výstav

Na počátku bylo kolo

Příběh světoznámé české značky Laurin & Klement

Děti v područí diktatur

Mussoliniho vojáčci, Leninovi pionýři, nacistické děti z ocele a bojovníci za Velké MaďarskoPohroma chlouby švédského loďstva

Proč se loď Vasa potopila již při své první plavbě?

Nejvznešenější z řemesel

Jak se žilo představitelům nejváženějšího řemesla: řezníkům?

Zpět na Živá historie