Živá historie 12/2017

Kauza Hácha
Témata z aktuálního čísla: 
  • Kolaborant, nebo oběť?
  • Bouřlivý Peloponés
  • Neprávem oslavovaný hrdina
  • Dámská jízda
  • Nebezpečná bezpečnost


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Protektorátní přídělové lístky (1941)

Téma: Protektorát

Kolaborant, nebo oběť?
Pro jedny je symbolem zrady, pro druhé obětí funkce, o niž nestál. Jak vnímat prezidenta druhé republiky a protektorátu Emila Háchu?

Život na příděl
Protektorátní vláda se obávala skupování zásob a rozšíření černého trhu, proto zavedla systém umožňující nákup určitých komodit pouze v omezeném množství

Na pérech proti nacistům
V době protektorátu si Češi vytvořili pověst o skákajícím Pérákovi, který škodil nenáviděným okupantům

Svoje školy si zase vzkřísíme!
Brutální zásah německých okupantů vůči českým vysokoškolákům 17. listopadu 1939 odsoudil celý demokratický svět. Tyto události se staly pohonem v boji s nacistickou zvůlí

Válka a politika

Bouřlivý Peloponés
Řekové byli prvním národem Osmanské říše, který si vybojoval svoji samostatnost. Jednalo se ale o dlouhý a krvavý proces

Slavkovské bojiště
Krok za krokem územím, kde se odehrál jeden z nejslavnějších střetů napoleonských válek – bitva tří císařů

Polský lev
Když v roce 1683 polský král Jan III. Sobieski odrazil Turky od Vídně, stal se válečným hrdinou. Nepřátelé mu s úctou přezdívali „polský lev“

Neprávem oslavovaný hrdina
Z Dalibora z Kozojed udělal Alois Jirásek zastánce chudého lidu. Ve skutečnosti byl hlavně lačný po zisku

Viceadmirálovo nesmyslné hrdinství
Námořní bitva anglického a francouzského loďstva v průlivu Solent skončila vítězstvím Angličanů. Vysokou cenou ovšem byla ztráta pýchy flotily – karaky Mary Rose

Milada
Jak věrohodně se zdařilo filmařům zachytit život Milady Horákové v nejnovějším snímku

Legendy a náboženství

Pátrání po králi Artušovi
O Artušově osobě vznikl nespočet mýtů, balad a písní – příliš mnoho na to, aby se jednalo o skutečně žijícího člověka. Nebo je v jádru legendy ukryto zrnko pravdy?

Tajemství svatého grálu
Magický předmět po staletí mnozí hledají, současné badatele nevyjímaje. Loni jeho nález oznámili historici ve Španělsku

Svatí Sedmipočetníci
Věrozvěstové Konstantin a Metoděj stáli v čele mužů, kteří se v 9. století zasloužili o vznik a rozšíření křesťanského slovanského písemnictví a liturgie. O koho šlo?

Život v historii

Na ostří nože
Mikulášovice jsou kolébkou nožířského průmyslu v Čechách. V tamější nožířské dílně se na počátku minulého století zrodil i oblíbený nůž ve tvaru ryby

Dámská jízda
V roce 1934 se uskutečnila výprava Modrého týmu Aero do severní Afriky, která všude vzbuzovala pozornost. Za volantem aerovek totiž seděly ženy – zkušené motoristky

Nebezpečná bezpečnost
Komunistickou StB vnímáme často jako symbol zla, ale můžeme opravdu jednoduše odsoudit všechny, kdo s ní spolupracovali?

Na Táboře skromnost, na Karlštejně hojnost
Ani husitské války nesnížily komfort života na klenotu mezi královskými hrady. Karlštejnský pan purkrabí nešetřil na potravinách ani oděvech

Zpět na Živá historie