Živá historie 12/2018

Mystický odkaz Keltů
Témata z aktuálního čísla: 
  • Keltská expanze
  • Poslední druid
  • Dům pro dva mládence
  • Talentovaný pan Weiss
  • Skvrna na štítě Lvího srdce


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Legendární Orient Expres (19. století)

Téma: stopy Keltů v Evropě 

Keltská expanze
Z území v severním předpolí Alp pronikala keltská kultura do dalších částí Evropy, ba i do Malé Asie

Vae victis!
Útok Keltů na římský Kapitol nás zavádí do dob, kdy udatní keltští válečníci byli postrachem Věčného města i Středomoří

Poslední druid
Mystický svět druidů nepatří jen do dob dávno minulých, k jeho vzkříšení došlo už v novověku a své stoupence má dodnes

Keltská hlava
V žádné učebnici dějin umění či archeologie nechybí unikátní nález z Mšeckých Žehrovic 

„Nehrajeme si na Kelty, jsme Keltové“
Jak vypadají novodobé keltské obřady a nakolik odpovídají dávným tradicím?

Věda a umění 

Tajemství bojovníka z Pražského hradu
Patřily ostatky a výbava bojovníka na III. hradním nádvoří skutečně Vikingovi, jak se vědci domnívali?

„Ku cti naší milé vlasti“
Před 200 lety vzniklo Národní muzeum. Rozhodně se tak ale nejmenovalo a vlastně ani nebylo národní... 

Dům pro dva mládence
Ačkoliv Otto Eisler nepatří mezi všeobecně známé osobnosti, jeho dílo tvoří důležitou součást moderní meziválečné architektury

Život v historii 

Mezi neolitickou a průmyslovou revolucí
Přechod od lovu a sběru k zemědělství znamenal radikální přelom v dějinách lidské společnosti

Talentovaný pan Weiss
Vysoká očekávání publika zhýčkaného zázraky moderní doby dokázal splnit největší iluzionista všech dob: Harry Houdini

Parník dal Čechům Angličan
První český parník postavil anglický lodní inženýr Joseph John Ruston, jenž proslul jako majitel strojírny v Karlíně

Vlak králů, král vlaků
Bohaté, slavné a mocné osobnosti celého světa bylo možné od konce 19. století potkat pohromadě na palubě Orient Expresu

Válka a politika 

Skvrna na štítě Lvího srdce
Richard Lví srdce neproslul pouze jako chrabrý rytíř, ale i strůjce brutálního vraždění muslimů během třetí křížové výpravy 

Nepostradatelní i opovrhovaní byrokraté
Na jakých úřadech se za Rakousko-Uherska nejvíc kradlo a kde se naopak udržovala vzorná kázeň?

Osvoboditel i okupant
Maršál Sovětského svazu Ivan Koněv patří mezi nejznámější a nejkontroverznější vojevůdce 20. století

Vzpoura proti normalizační vojně
Pokus studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně o revoltu proti oslavované obraně vlasti a socialismu

Labutí písně Římské říše
Rozpínavost, velikášství, nájezdy barbarů a migrace, pokleslé mravy, zadlužení, ztráta tradičních hodnot, to vše prý zahubilo mocnou říši

Konec utrpení Evropy
Před 370 lety ukončily mírové smlouvy třicetiletou válku. Cesta k jejich podpisu byla neobyčejně složitá a plná diplomatických her

Zpět na Živá historie