Živá historie 12/2019

Stoletá válka
Témata z aktuálního čísla: 
  • Elitní rytíř ubitý kameny
  • Dreyfusova aféra
  • Císařovnin hrdina
  • Královnin dar
  • Řídit socialismus jako firmu

+ DÁREK: Rukopisy královny Elišky Rejčky (1315-1323)

Téma: stoletá válka

Elitní rytíř ubitý kameny
Válka perspektivou Jacquese de Bourbon a těch nejurozenějších, jimž měla jako výkvětu francouzského rytířstva patřit bojiště

Vítězství s dlouhým lukem
Angličtí lučištníci dominovali evropským bojištím více než dvě staletí a zásadním způsobem ovlivnili výsledky řady bitev nejen za stoleté války

V potu tváře dřou…
Největší pohromou pro středověké vesničany byla válka. V době tažení je nechránily pevné zdi hradů ani měst

Válka a politika 

Dreyfusova aféra
Francií se valila vlna antisemitismu, když byl zatčen důstojník židovského původu Alfred Dreyfus za údajnou špionáž pro Německo

Miláčci Dohody?
Jak v prvních letech existence vnímali Československo jeho sousedé a světové mocnosti

Císařovnin hrdina
Přestože maršál Daun třikrát porazil Fridricha Velikého, vždy umožnil svou váhavostí Prusku vzchopit se a bojovat dál

Lidský řetěz 1989
Roku 1989 se zhroutil sovětský blok, když jeho občané v sobě našli sílu veřejně se angažovat třeba i pomocí lidských řetězů

Věda a umění 

Carský dvůr plný moci, intrik a sexu
Nakolik se fi lmařům zdařilo zachytit život carevny Kateřiny Veliké a pompu ruského dvora 18. století v nejnovější minisérii HBO?

Případ Dürerovy ztracené mouchy
Obraz Albrechta Dürera známý jako Růžencová slavnost byl stěžejní v jeho tvorbě, pro německou kulturu i Rudolfa II.

Královnin dar
V roce 1323 založila královna Eliška Rejčka ženský cisterciácký klášter na Starém Brně, který obdařila iluminovanými rukopisy

Život v historii 

Řídit socialismus jako firmu
Zjednodušeně lze technokracii označit jako vládu expertů a vědců. Jakou moc měli v socialistickém Československu?

Japonsku dále vládnou potomci sluneční bohyně
V Japonsku větší část letošního roku proběhla ve znamení císařské korunovace. Nahlédněme na tyto magické obřady

Výstroj šamana
Cestovatel a botanik Alberto Vojtěch Frič přivezl z Brazílie soubor ozdob, který mu věnovali indiáni Bororo

Život za zdí
Čtvrť Subura slula nevalnou pověstí. Pojďme se podívat do tohoto údajně zhýralého prostředí starověkého Říma

Poprvé kolem světa
Před rovnými pěti sty lety vyplula expedice Fernãa de Magalhãese na cestu kolem světa. Úspěšně ji však dokončila jen hrstka mužů

Bublinky pro Prahu
Velkého nedostatku kvalitní pitné vody v Praze využil jihočeský podnikatel Ferdinand Zátka, který roku 1879 založil jednu z prvních sodovkáren

Slavnosti a zábavy na habsburských dvorech
Slavnostní vjezdy, korunovace nebo maškarády měly v době baroka svůj takřka rituální průběh, i když se někdy vymkly z rukou

Zpět na Živá historie