Živá historie 12/2020

Čs. legionáři, legenda bez příkras
Témata z aktuálního čísla: 
  • Prošlapat vlastní cestičku
  • Špičkoví rozvědčíci
  • Zbytečná smrt Johánka z Pomuku
  • Napoleonovo nejkrásnější vítězství
  • Bohatý dvůr velkého krále

+ DÁREK: Legionářská mapa operací na Transsibiřské magistrále, 1919

Téma: čs. legie

Prošlapat vlastní cestičku
Vznik čs. legií byl velmi komplikovaný a narážel na mnoho překážek nejen ve vojenské, ale i v politické oblasti

Naši pradědečkové legionáři
Československá republika stavěla na bratrských ideách legionářů, avšak také oni byli jen obyčejní lidé z masa a kostí

Chrabrost, bratrství a patos
Nakolik se podařilo vlastenecky orientovanému filmu Jízdní hlídka zachytit legionářskou každodennost?

Špičkoví rozvědčíci
Českoslovenští rozvědčíci vynikali schopností orientovat se v terénu a číst ve vojenských mapách, které dokázali také tvořit

Věda a umění 

Zbytečná smrt Johánka z Pomuku
Ve čtvrtek 17. dubna roku 1393 našli rybáři při pravém břehu Vltavy bezvládné tělo Jana Nepomuckého. Co o světcově smrti prozradily jeho ostatky?

Loos versus Le Corbusier (a taky trochu Mies)
Co mají společného tři mistrovská díla moderní architektury: Müllerova vila v Praze, vila Tugendhat v Brně a Le Corbusierova vila Savoye v Poissy u Paříže?

Unikát z pravěké mohyly
Roku 1883 objevili amatérští archeologové mezi Milavčemi a Chrastavicemi kultovní bronzový vozík, který patří k nejstarším dochovaným

Válka a politika

Napoleonovo nejkrásnější vítězství
V pondělí 2. prosince 1805, den po první adventní neděli, se vojska tří císařů utkala v dnes již legendární bitvě u Slavkova

Vlastenec bez vlasti
Livonský šlechtic Johann Reinhold von Patkul se neváhal postavit za zájmy baltských Němců ani proti samotnému švédskému králi

Chodská rebelie
Nejznámější česká poddanská vzpoura získala románovým podáním Aloise Jiráska punc boje za spravedlivou věc. Byla taková i realita?

Život v historii 

Bohatý dvůr velkého krále
Za vlády Václava II. se pražský dvůr stal jedním z nejvznešenějších a nejvyhledávanějších v celé Evropě

Poslední rozkoš zhýralého umělce
Český violista František Kočvara byl ve své době znám jako skvělý instrumentalista a vynikající skladatel. Mnohem více se ale „proslavil“ svým neřestným životem

Ve stínu zločinných otců
Jak ovlivnilo život potomků nacistických vůdců „temné dědictví“ apokalyptického zla páchaného jejich milovanými rodiči?

Baltské zlato
Před čtyřmi tisíci lety se po obchodních stezkách začal šířit jantar od Baltu po celé Evropě včetně antického Středomoří

Mocnější než rouška
Z náboženských poutí na svatá místa doma i v zahraničí si čeští věřící přinášeli spoustu pouťového zboží, mimo jiné amulety

S kufrem o závod
Karel Zejda se vyučil obuvníkem, roku 1925 se ale rozhodl pro méně rozšířené průmyslové odvětví – výrobu kufrů

Zpět na Živá historie