Živá historie 12/2021

Českoslovesnké opevnění
Výběr z obsahu: 
  • Morální zápasy ve Věčném městě
  • Hranice zalít do betonu!
  • Malé, ale nebezpečné
  • Neobyčejný příběh Gauguinových dřevořezů
  • Krutý svět němých tváří

+ DÁREK: 2x dobový výkres „řopíku" (LO vz. 37)

 


Téma: zhýralý Řím

Morální zápasy ve Věčném městě
Ze starého Říma se dochovala řada vyprávění, jež svědčí o nezměrné zhýralosti a rozhazovačné prostopášnosti tamních elit, a především pak o excesech z období císařství

V náruči vlčice
Ve starém Římě patřilo k „rituálům“ dospělosti proniknout do tajů tělesné lásky. Nejednoho mladíka do nich zasvětila vlčice neboli prostitutka

Domy pro smetánku
Odkrytí Pompejí a okolních sídel zásadně přispělo k poznání života ve starověké Itálii. Nahlédněme do těch nejluxusnějších domů

Válka a politika

Hranice zalít do betonu!
Narůstající politické napětí v Evropě a sílící agresivita Německa donutily Československo zahájit budování mohutné linie opevnění

Vikingové v srdci Albionu
Boj o holou existenci anglosaských království nastal roku 865, kdy se u anglických břehů vylodila velká vikinská armáda

Malé, ale nebezpečné
Objekty lehkého opevnění představují většinu bunkrů postavených v předválečném období na území Československé republiky

Věda a umění

Neznámá svatá tvář
Jak badatelé vytvořili 3D model tváře nejstarší české světice Ludmily, když není k dispozici obličejová část její lebky?

Sluneční spřežení
Roku 1902 objevil farmář z dánského ostrova Sjælland při orbě bronzového koníka. Posléze archeologové našli i části vozu, který táhl, a sluneční disk

Neobyčejný příběh Gauguinových dřevořezů
O jedinečném stylu francouzského malíře Paula Gauguina svědčí grafické štočky, které na Tahiti objevil Milan Rastislav Štefánik

Po stopách knižní kořisti
Švédská armáda odvezla za třicetileté války z území Čech a Moravy více než 25 000 svazků. Kolik se jich dochovalo a jaké byly jejich další osudy?

Život v historii

Kolik je Čechoslováků?
V roce 1921 proběhlo první sčítání lidu v Československé republice. V porovnání s tím posledním rakousko-uherským došlo k zajímavým změnám a posunům

Krutý svět němých tváří
Zvířata žila s našimi předky pod jednou střechou, prostupovala kázání farářů, knižní malby, rytířské erby a mnoho dalšího. Jak je středověký člověk vnímal?

Voňavá tradice z karpatských vrchů
Za starých časů patřily dřevěné sušírny ovoce na jižním Valašsku snad ke každé třetí chalupě. Dodnes se jich ve Vlachovicích a okolí dochovalo sedm

Zpět na Živá historie