Živá historie 12/2022

Vzestup a pád římské Británie
Výběr z obsahu: 
  • Tvrdý boj o bohatou provincii
  • Kdo získá mlžný ostrov?
  • Proslulá móda z Moravy
  • Disciplína těla i ducha
  • Nejen úspěšné projekty Otce vlasti

+ DÁREK: Dobové plány pevností Terezín (1865) a Josefov (1790)

Téma: římská Británie

Tvrdý boj o bohatou provincii
Ostrov na samém okraji známého světa byl se svými bohatými přírodními zdroji a úrodnou půdou velkým lákadlem pro římské dobyvatele

Římané za dvěma moři
Během římské nadvlády se z britských keltských osadníků stali do jisté míry unifikovaní Římané žijící ve městech, navštěvující lázně a hovořící latinsky

Výkladní skříň blahobytu
Římské lázně se ukázaly být úspěšným romanizačním prostředkem i v nepřátelsky naladěné Británii

Kdo získá mlžný ostrov?
Římané k zabezpečení ostrovní provincie vynaložili mnoho sil a bránili ji. Když se ale před branami Věčného města objevily germánské hordy, musel jít její osud stranou

Byl král Artuš Říman?
Činy legendárního krále Artuše se řadí na přelom 5. a 6. století, tedy do období nedlouho po odchodu Římanů z Británie. Mohl pocházet z římského prostředí?

Věda a umění

Proslulá móda z Moravy
Gombíky dnes patří k vizuálně nejvýraznějším symbolům období Velké Moravy. Experti vybrali nejzajímavější kusy a vytvořili jejich podrobné virtuální kopie

Dar vzpurného válečníka
Vznik vzácného mešního kalicha z 18. století je přímo spjatý s velitelem jednotky pandurů Franzem Trenckem

Nemoci z cizích světů
Choroby, které se rozšířily vlivem raně novověké evropské expanze a zapříčinily úmrtí v řádech milionů, nebývalým způsobem podnítily medicínský rozvoj

Neformanovský „božský Čech“
O připomenutí někdejší slávy Josefa Myslivečka a oživení jeho jedinečné hudby usiluje nový snímek Il Boemo. Jak se filmařům zdařil?

Život v historii

Disciplína těla i ducha
Jóga má svůj domov v Indii, v průběhu 19. a 20. století se ale rozšířila napříč moderní společností

Muž, který dal jméno karmě
Český podnikatel Karel Macháček vstoupil do dějin jako úspěšný výrobce plynových spotřebičů

Nejen úspěšné projekty Otce vlasti
Císař a král Karel IV. od raného mládí udivoval svými dalekosáhlými plány a vizemi, obratnými hospodářskými zásahy a budováním projektů

Vzestup kozáků na knížata
Povýšení rodiny Razumovských mezi ruskou šlechtu bylo prudké podobně jako u mnoha dalších favoritů ruských carů a careven

Válka a politika

Slavný voják neslavných válek
Gideon Ernst von Laudon vedle prince Evžena Savojského a maršála Radeckého zaujal čelné místo v galerii velkých válečníků starého Rakouska

Kumšt vojenské fortifikace
Bastionové pevnosti svými působivými hvězdicovými tvary pokryly v 16. a 17. století většinu Evropy a staly se tak pilířem, kolem kterého se otáčely války

Švédové na křížové výpravě
Připojení Finska ke Švédsku proběhlo v raném středověku podle tradice v rámci tří krvavých dobyvačných křížových výprav

Leninova rudá valkýra
Ruská revolucionářka Alexandra Kollontajová měla natolik blízko k Leninovi, že se po bolševickém převratu stala první členkou vlády v dějinách

Zpět na Živá historie