Živá historie 3/2019

Okupace 1939
Výběr z obsahu: 
  • Republika na kolenou
  • Kronikář sedmilhář
  • Královny, co ztratily hlavu
  • Hlad je časem přemůže
  • Poslední věci husitského krále


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Kronika česká Václava Hájka z Libočan, 1541

Téma: konec druhé republiky 

Republika na kolenou
Navzdory mnoha varovným signálům o plánovaném vpádu nacistů do českých zemí odmítali čs. politici možnost okupace do poslední chvíle

Nenaplněná touha českých fašistů
Po vzoru nacistického Německa začala druhá republika usilovat o rasovou čistotu. Pokus prosadit české árijství však neuspěl

Poslední vojáci republiky
U velitelů Wehrmachtu budilo české vojsko oprávněný respekt. Po březnu 1939 proto představovala jeho likvidace prvořadý cíl okupantů

Věda a umění 

Kronikář sedmilhář
Takzvaná Kronika česká Václava Hájka z Libočan ve skutečnosti vůbec žádnou kronikou není. Jde o dílo historické fikce

Perla nad Vislou
Krakovský kopec Wawel je nejen dominantou města, ale také místem, kde sídlili polští králové. Vydejme se po jejich stopách

Hon na Neptun
Dodnes vedou badatelé disputace, komu patří prvenství v objevení poslední planety naší sluneční soustavy

Válka a politika 

Královny, co ztratily hlavu
Dvě ze šesti manželek anglického krále Jindřicha VIII. skončily na popravišti. Král nechal setnout hlavu jim i mnoha jejich příbuzným

Když padl Řím
Roku 476 byl sesazen poslední západořímský císař Romulus Augustulus. Co se dělo poté na území Itálie?

Hlad je časem přemůže
Španělé ve třicetileté válce oblehli Nizozemce v Bredě a doufali v jejich vyhladovění 

Radikální protest proti útlaku
V lednu uplynulo padesát let od upálení Jana Palacha. Student činem protestoval proti obnovení cenzury a šíření dezinformací

Zoufalý čin zneuznaného úředníka
Heinrich Ludwig Tschech býval spolehlivým úředníkem. Těžká životní situace jej však dohnala k atentátu na pruského krále

Nedisciplinovaný odvážný kapitán
Norové i Dánové se s úctou sklánějí před památkou námořního kapitána Tordenskjolda, hrdinného vítěze nad Švédy

Život v historii 

Poslední věci husitského krále
Ze všech králů pohřbených ve svatovítské královské hrobce je kolem pohřební výbavy Jiřího z Poděbrad nejvíce otazníků

Pravda o uříznutých uších
O alchymistovi dvora císaře Rudolfa II., slovutném magistru Kelleym, vznikla řada pověstí, podle jedné z nich neměl uši 

Potomci Královny králů
Pouze jediné ze čtyř dětí poslední nezávislé vládkyně Egypta Kleopatry VII. mohlo kráčet v matčiných šlépějích

Leze, leze po železe
Josef Rott proslul jako schopný obchodník a zakladatel nejstaršího železářského domu v Praze

Krvavé oběti bohům
Slované přinášeli svým bohům četné oběti, mezi nimiž nechyběly ani ty lidské. Jak mohl takový obětní rituál vypadat?

Gottwaldův krápník a 300 stop historie
Nová stálá expozice Moravského zemského muzea prostřednictvím pozoruhodných exponátů provede návštěvníka dramatickými událostmi 20. století

Zpět na Živá historie